Poznajmy się 🤗 czyli o nas słów kilka… Nasza wspólnota Posłani w Duchu Świętym powstała w 2018 roku przy kościele ojców Franciszkanów w Przemyślu. Założycielem jest o. Wojciech Kiełtyka, który też i obecnie jest naszym duszpasterzem. Koordynatorami wspólnoty jest Jadwiga i Jan. 👨‍👩‍👧‍👦 Jesteśmy wspólnotą modlitewno- ewangelizacyjną, której celem jest głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez różne formy ewangelizacyjne Kościoła Katolickiego oraz rozszerzanie kultu Matki Bożej Niepokalanej.

❤️ Patronką naszej wspólnoty jest Najświętsza Maryja Panna Gwiazda Nowej Ewangelizacji. ☺️ Wspólnota zrodziła się po zakończonym kursie „Alpha” i „Akademii Wiary”, obecnie liczy około 30 członków i sympatyków w różnym wieku. 😍 Jeśli zaś chodzi o nasze działanie, to najważniejsza jest nasza formacja duchowa, dlatego spotykamy się co tydzień na modlitwie, konferencjach i pracy w grupach.

😀 Ponadto organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne, Wieczór Uwielbienia „Iskra Miłosierdzia”, kursy ewangelizacyjne i włączamy się w inne dzieła na terenie naszej parafii i nie tylko. 🤗 Wspólnota składa się z czterech diakonii, tj. diakonii serca, diakonii modlitwy wstawienniczej, diakonii ewangelizacyjnej oraz diakonii muzycznej. Każda z diakoni ma swoje zadania ale uzupełniamy się nawzajem i tworzymy jedno ❣️

A wszystko to dlatego, że chcemy aby jak najwięcej ludzi poznało i doświadczyło żywego Boga. Jeśli chciałbyś nas bliżej poznać, zapraszamy do kontaktu z nami ☺️

A poniżej po kilka zdań o każdej z naszej diakonii

🥰 „Głoście wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby” właśnie te słowa św. Dominika najlepiej opisują naszą diakonie ewangelizacyjną.

☺️ Diakonie, której na sercu leży…..

❤️ aby każdy poznał Boga oraz usłyszał i doświadczył jak bardzo go kocha ,

🎁 aby każdy zechciał przyjąć Jego Zbawienie jako darmowy prezent,

🔥 aby każdy przyjął dar Ducha Świętego i wraz z Nim rozpoczął Nowe Życie, pełne cudów i obecności Bożej.

👨‍👩‍👧‍👧 Natomiast w praktyce członkowie diakoni ewangelizacyjnej zajmują się głoszeniem konferencji, świadectw, przygotowują teksty, które są rozdawane na wieczorach uwielbienia

⏳ a przede wszystkim starają się funkcjonować w codzienności tak ” (…) jakby byli jedyną Ewangelią, którą przeczytają ludzie w swoim życiu”. Liderem diakonii ewangelizacyjnej jest Sylwia.

🎤 Diakonia muzyczna.. to diakonia, którą, najlepiej odzwierciedlają słowa św. Augustyna ” Kto śpiewa ten dwa razy się modli”

😃 Ta diakonia zajmuje się oprawą muzyczną mszy świętych, wieczorów uwielbienia, naszej modlitwy wspólnotowej w trakcie spotkań.

🥁 Pozwala nam i wszystkim zgromadzonym lepiej się modlić i wyrażać uwielbienie dla naszego Pana. Liderem diakonii muzycznej jest Wojciech.

🙏 Diakonia modlitwy wstawienniczej.

🤗 Posługę tej diakonii można porównać do fragmentu z Ewangelii wg. Św. Marka 2, 1-12 📖, w której cztery osoby spuszczają paralityka na noszach przez dach wprost do Pana Jezusa, który go uzdrawia i odpuszcza mu grzechy 🥰

👫 Osoby modlące się wstawienniczo to właśnie tych czterech niosących nosze z Ewangelii.

❤️ Tych czterech, którzy z miłości do drugiego człowieka, proszą Pana w jego intencji, przynoszą Mu na noszach jego problemy, choroby, bliskich, wszelkie trudności, po to aby Pan się nimi zajął.

☺️ W praktyce osoby z naszej diakoni wstawienniczej posługują modlitwą na wieczorach uwielbienia, rekolekcjach, wśród osób we wspólnocie.

☺️ Ponadto modlą się w intencjach przesyłanych do wspólnoty. Jeśli potrzebujesz modlitwy zapraszamy do kontaktu na naszej stronie internetowej. Liderem diakonii modlitwy wstawienniczej jest Bożena.

„Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało.” Św. Brat Albert Chmielowski, te słowa najlepiej charakteryzują naszą diakonie serca ❤️

☺️ Diakonie, która jest posłana do niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym z najbliższego naszego otoczenia i parafii.

💕 Diakonia, która idąc z pomocą do drugiego człowieka, pokazuje jak bardzo tą osobę kocha sam Bóg, jak bardzo się o nią troszczy i jak o nią dba.

😀 W praktyce pomoc diakoni serca to organizowanie co roku paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia 🌠, pamięć o osobach bezdomnych mieszkających w Schronisku Św. Brata Alberta ( ciastka z okazji świąt, czy odzież)i inne zorganizowane akcje na terenie naszego miasta. Liderem diakonii serca jest Marta.

%d blogerów lubi to: