rozważanie niedzielne

Czytania dzisiejszej niedzieli, przepełnione są Miłością.. W Ewangelii Pan Jezus mówi takie słowa: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” J 3,16 Natomiast czytanie z Księgi Wyjścia zapowiada słowa Ewangelii: „Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczyszCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

Podsumowanie Czuwania w Wigilię Zasłania Ducha Świętego

Duchu Ożywicielu przyjdź! Tak właśnie wczoraj wołaliśmy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego Dziękujemy każdemu, kto się przyczynił do tego, aby ten czas był tak piękny Dziękujemy Ojcu Stanisławowi, za to, że nam towarzyszył i wygłosił konferencje o darach Ducha Świętego Dziękujemy diakonii muzycznej za oprawę Dziękujemy osobom, które modliły się wstawienniczo Dziękujemy każdemu, kto łączyłCzytaj dalej „Podsumowanie Czuwania w Wigilię Zasłania Ducha Świętego”

rozważanie niedzielne

W dzisiejszą niedzielę świętujemy Zesłanie Ducha Świętego Słowo Boże, a szczególnie Dzieje Apostolskie ukazują jak Duch Święty wstąpił na apostołów: „Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”Dz 2,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

Czas podziękowań :)

❤️ Rekolekcje z modlitwą o błogosławieństwo za wstawiennictwem Świętej Siostry Faustyny oraz Wieczór Uwielbienia Iskra Miłosierdzia pod hasłem „Błogosławieni…” za nami! 🤗 Czas na podziękowania i podsumowanie ❣️ Dziękujemy Panu za każdego uczestnika, którego zaprosił do nas, aby skorzystał z tego czasu oraz za każdą łaskę, którą obdarzał ❣️Dziękujemy Ojcu Wojciechowi za prowadzenie rekolekcji, jakCzytaj dalej „Czas podziękowań :)”