Święto Wniebowzięcia NMP

❤️ Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest bardzo bogata w Słowie.

📖 Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana wskazuje czas: <Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca> Ap 11,10a

⏳ To nie są czasy odległe, to dzieje się dziś. Czy na pewno w to wierzysz?

📖 Drugi List do Koryntian mówi nam: „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” 1 Kor 15,22

🌱 Nasze życie to przedsionek życia wiecznego. To od Ciebie zależy przynależność do Chrystusa. On Cię wybrał, On za Ciebie zmarł i zmartwychwstał.

❓ A jak jest z Twoim życiem? Żyjesz? A czy żyjesz w Chrystusie i dla Chrystusa?

💙 Historia Zbawienia dzieje się dzięki Najświętszej Maryi Pannie, Jej 👉 Fiat 👈. Jej pokora i poddanie się Panu Bogu winne być dla nas wzorem do naśladowania.

💪 To On, Wszechmocny Pan Bóg czyni wielkie rzeczy pokornym!

♥️ Pokora. Jakże wymagająca cecha. Jednak świadcząca o dojrzałości duchowej i psychicznej. A tak często zamieniamy ją na pychę. Zbyt często.

💙 Maryjo! Ucz nas pokory! W relacjach z bliskimi, w rodzinie, we wspólnocie!

🎶 W Twoje Święto Wniebowzięcia Cię do nieba pragniemy śpiewać:

Zawitajże Królowo w słońca blasku

Wieniec ponad Twoja głową z gwiazd dwunastu.

Zawitajże Królowo w blasku słońca,

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca.

rozważania niedzielne

😊 🎼 „Pan troszczy się o mnie” wybrzmiewa w dzisiejszym psalmie, choć ewangelista Łukasz podaje bardzo niepokojące słowa „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął (Łk 12,49) i dalej przedstawia nam pytanie Jezusa. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”(Łk 12,50)

🤔 Co to znaczy? Jezus, który jest Królem prawdy, miłości i pokoju przyniesie rodzinom rozłam 😲 ? „Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu” (Łk 12,51)

🤨 W pierwszym momencie tekst ten może nas zaniepokoić a nawet i przerazić ale po chwili zastanowienia sami możemy powiedzieć: „Z nadzieją czekam na Pana… , Boże mój, nie zwlekaj!” (Ps.40 (39), 2,18)

☄️Ogień, który jest symbolem oczyszczenia ma nas i nasze rodziny oczyścić z grzechu i tego wszystkiego co oddziela nas od Boga 🔥. Na tym właśnie tle w naszych rodzinach może dochodzić do rozłamów, kiedy Ci co dadzą się zwieść grzechowi będą przeciw prawdzie 😥

🤗 Ewangelista radzi wszystkim, którzy opowiedzą się za Prawdą aby nie zwątpili. „Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu”. (Hbr.12,4)

😊 I tak jak Jeremiasza ocalił od śmierci tak i „(..) nas Pan wysłucha, bo On jest naszym Wspomożycielem i Wybawcą”. (Ps.40(39),18)

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

spotkanie przy ognisku

🤗 Wprawdzie rok formacyjny za nami ale… przecież wspólnota to też relacje, przyjaźnie i tęsknota za sobą

😍 W związku z tym „spragnieni” wspólnego spotkania, zorganizowaliśmy ognisko

☺️ I w tym miejscu bardzo dziękujemy Reni, która nas ugościła na swoim podwórku

☺️ I każdemu kto przyszedł i zechciał się spotkać, porozmawiać, pośmiać, zjeść kiełbaskę i pośpiewać przy akompaniamencie naszej diakoni muzycznej i Ojca Stanisława

❣️ Chwała Panu za ten czas!

I za możliwość wspólnego spotkania ❣️

rozważania niedzielne

📜 Dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo bogate w Swojej treści

☺️ W Ewangelii Pan składa obietnicę nieba dla każdego z nas i daje rady, co zrobić aby je osiągnąć

🤗 Kieruje do uczniów takie słowa: „Nie bój się mała trzódko, bo spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo” Łk 12,33

❤️ Czy zauważyłeś kiedykolwiek z jaką czułością Pan Jezus zwraca się w tym jednym zdaniu do Ciebie?

❤️ On nie używa słowa Ty „baranie, czy owco”, mówi „mała trzódko” bardzo zdrobniale i czule.

❤️ Ponadto mówi „nie bój się”, bo mój Tata chce Ci dać królestwo.

☺️ A dalej udziela rad jak to królestwo osiągnąć: „Sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących! Sprawcie sobie sakiewki, które się nie zużyją, skarb niewyczerpany w niebie (…)” Łk 12,33

❓ Czyli, jak osiągnąć obiecane królestwo?

👉 Nie skupiaj się tylko na życiu tu i teraz i gonieniu za dobrami i bogactwami tego świata, ale zobacz też człowieka obok

👉 Gromadź skarby w niebie, nie na ziemi, tak mówi Pan: „Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce” Łk 12,34

❣️ Zobacz sam jak Panu zależy na tym abyś został zbawiony

❓A czemu Mu zależy?

Bo Cię kocha i pragnie abyś osiągnął królestwo, które Ci daje

💪 Jeżeli masz trudności, aby uwierzyć, że ta obietnica jest też dla Ciebie, pomódl się do Pana, aby wypełnił Cię pragnieniem nieba i świętości

rozważanie niedzielne

📜 Ewangelia z dzisiejszej niedzieli jest bardzo głęboka w swej treści. Uświadamia nam całą marność rzeczy, które nas otaczają

☺️ Przyjęcie jej treści wymaga od nas niezwykłej dojrzałości i pokory. Oto bowiem praca rąk naszych ma nas ubogacać i uświęcać a nie deprawować. „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” 😇 (Kol. 3,2)

💪 Czeka nas zatem ciężka i wytrwała praca aby się odnawiać i stawać lepszymi. Ewangelista podpowiada co należy robić ? „Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol.3,5)

❗️I dalej przestrzega i poucza: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk.12,15)

🤭 Jakże myśl ta jest dla niektórych odkrywcza ale i trudna do przyjęcia. Bo oto nasze wykształcenie, intratna posada, stan konta, wszelkie dobra i majętności, piękne stroje i biżuteria nie gwarantuje nam długiego życia

⁉️ „Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Gdyby Pan jeszcze tej nocy zażądał Twojej duszy od Ciebie?” (Łk.12,20)

🤔 Czy pomyślałeś kiedyś o tym ?

📣 Ale abyś nie popadł w rozpacz wołaj do Pana: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps. 90 (89), 12)

🔥 Niech ta mądrość pomoże nam być chciwym na miłość Bożą, na dobre uczynki, łaskę która będzie wspierać pracę rąk naszych

🔥 Jeżeli wcześniej o tym nie myślałeś to już od dziś staraj się gromadzić swoje skarby u Boga a nie tylko dla siebie!

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

rozważanie niedzielne

🤗 Słowo Boże przygotowane dla nas przez Kościół na dzisiejszy dzień, pokazuje jaka powinna być Twoja modlitwa

👀 Jest to szczególnie zauważalne w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju i w Ewangelii według św. Łukasza

📖 W pierwszym czytaniu spotykamy się z Abrahamem, który wstawia się u Pana Boga za Sodomą i Gomorą, której mieszkańcy poważnie zgrzeszyli

🙏 Abraham prosi Pana na modlitwie, aby nie niszczył miasta ze względu na prawych jego mieszkańców: „(…) Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? Rdz 18,23-25, Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich».”Rdz 18,26 Dalszy tekst pokazuje jak Abraham „targuje” się z Panem o kolejnych sprawiedliwych i dochodzą aż do dziesięciu osób i Bóg obiecuje nie niszczyć miasta jeśli znajdzie choć tych dziesięciu sprawiedliwych w nim

☺️ Bardzo ciekawe jest w tym tekście, jak Abraham zwraca się za każdym razem do Boga, używa takich słów: ” Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę (…)” Rdz 18,30, czy „Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem (…)” Rdz 18, 31

❓ Co te słowa z pierwszego czytania mówią Ci dzisiaj?

👉 Stawiaj na pokorę w modlitwie, tak jak Abraham i proś Pana o wszystko

👉 Bądź wytrwały w modlitwach

👉 Bądź blisko Pana, stawaj z Nim ” oko w oko”, „serce w serce” jak Abraham, który „podszedł do Niego” Rdz 18, 23 (…) by się modlić

🤔 To wszystko powyżej potwierdza też dziś Pan Jezus w Ewangelii, mówi tak: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone” Łk 11,9

❤️ Ponadto Pan Jezus uczy dziś modlitwy „Ojcze nasz” i prosi żebyś się tą modlitwą modlił.

❓ Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tą modlitwą?

❓ Czy może odmawiasz ją z przyzwyczajenia i bez myślenia?

💪 Zastanów się choć nad pierwszym zdaniem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie (…)”

😍 Już z niego wypływa Twoja relacja z Bogiem. On jest Twoim Ojcem, Tatą. Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale…… Masz Tatę w niebie❗❗❗

😄 Spróbuj kiedyś, zamiast słowa „Ojcze” użyć słowa „Tatusiu”, zobaczysz, że wiele się zmieni, że jeśli masz problem ze stanięciem na modlitwie w bliskości z Panem, to Ci pomoże

❣️ Bo to już nie będzie Ojciec, Bóg, który jest daleko w Niebie ale to będzie kochający Tatuś, który jest blisko i który Ci mówi: „Proś a otrzymasz”

😁 A co jeśli masz problem i nie umiesz się modlić? Na to jest też odpowiedź w dzisiejszej Ewangelii: „Jeden z Jego uczniów poprosił Go: Panie naucz nas modlić się” Łk 18, 1

👊 Ty też jeśli nie umiesz, proś Pana: „naucz mnie modlitwy”

❗I pamiętaj, choćby wydawało się, że Twoja modlitwa nie ma sensu, że jest nie wysłuchiwana, to trwaj i nie poddawaj się ❣️

rozważanie niedzielne

📜 Dzisiejsza Ewangelia skupia się na ważnym elemencie życia ludzkiego, a mianowicie na relacji, którą by można postrzegać nawet w zwykłej gościnności.

🐑 Najważniejsza dla nas, ludzi wierzących jest relacja z Panem Bogiem, ale ma ona niezwykle głębokie znaczenie w stosunku do relacji jaką mamy do siebie nawzajem, wierzących bądź zagubionych.

🔭 Pismo pokazuje nam dziś trzy rodzaje postaw: zgodnego małżeństwa Abrahama i Sary oraz dwóch sióstr Marii i Marty w sytuacji spotkania się z Panem.

❤️ Abraham z Sarą oddają Panu pokłon i przyjmują z największą czcią i szacunkiem. Karmią Go i dają mu odpocząć w cieniu drzew. Pan nagradza ich postawę i spełnia ich marzenia o wspólnym potomstwie.

💛 Siostry Maria i Marta inaczej podchodzą do tego spotkania. Marta troszczy się o strawę i usługuje Gościowi najlepiej jak potrafi, ale złości się na Marię, która spotkanemu Panu poświęca swój czas, uwagę i słuchając Jego słowa, czerpie z tego spotkania wszystko co najlepsze.

🫵 Czy zastanawiałeś się kiedyś, która z postaw jest Ci najbliższa ?

🤔 Jeżeli masz jakieś wątpliwości to psalmista daje cenne wskazówki na to aby każde Twoje spotkanie było niezwykle owocne;

❣️ postępuj nienagannie,

❣️ działaj sprawiedliwie i mów prawdę w swym sercu,

❣️ nie dopuszczaj się oszczerstw,

❣️ nie czyni bliźniemu nic złego,

❣️ nie ubliżaj swoim sąsiadom,

❣️ nie gardź nikim, ale szanuj tego, kto się boi Pana,

❣️ dotrzymuj przysięgi nawet kiedy jest dla Ciebie niekorzystna,

❣️ nie postępuj jak lichwiarz, który siebie samego jest w stanie sprzedać.

❤️‍🔥 Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje i zamieszka w domu Pana po najdłuższe czasy.

Błogosławionej niedzieli 🌿🐑🌾

rekolekcje wspólnotowe

❤️ Od 9 do 10 lipca przeżywaliśmy nasze wspólnotowe rekolekcje na zakończenie roku formacyjnego

☺️ Ale jakie to były rekolekcje…

💪 Rekolekcje z „przytupem”, pełne mocy działania Ducha Świętego, integracji, rozmów, modlitwy i warsztatów.

☺️ Rekolekcje pod „okiem” naszej Mamy, bo odbywały się na Kalwarii Pacławskiej

🤗 Poruszyliśmy na nich nasze plany ewangelizacyjne na przyszły rok i uwierzcie…. Będzie się działo ❣️

😍 Nasza wspólnota powiększyła się o kolejne sześć osób, które oficjalnie zostały jej członkami, z czego baardzo się cieszymy i życzymy im, aby Duch Święty działał w nich i przez nich niesamowite rzeczy ❤️

😁 Mogliśmy się na nich lepiej poznać poprzez wspólne ognisko, na którym nie tylko była pyszna kiełbaska ale i śpiew, taniec i muzyka

🤲 Chwała Panu za ten czas! Ale i za cały nasz wspólnie spędzony rok ❣️

rozważanie niedzielne

☺️ Ewangelia z dzisiejszego dnia ukazuje nam kilka osób, w tym Samarytanina i człowieka, który został napadnięty przez zbójców

🤗 Jest to Ewangelia, którą na pewno bardzo dobrze znasz, bo często jest czytana w Kościele

🤔 Ale czy patrzyłeś kiedyś na nią, zastanawiając się, którą osobą z tej Ewangelii jesteś?

❤️ Autor św. Łukasz na samym jej początku ukazuje nam człowieka, który jest znawcą Prawa i wypytuje, co zrobić żeby osiągnąć życie wieczne? Na co Pan Jezus mu odpowiada ” Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?, A ten na to: Będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem (..) a swego bliźniego jak samego siebie” Łk 10, 27 a potem pada kolejne pytanie: „A kto jest moim bliźnim?” Łk 10, 29

❤️ Na co Pan opowiada przypowieść o człowieku, który pielgrzymował z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty, zbójcy „(…) nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli” Łk 10, 30

❤️ W dalszej części pojawia się kapłan i lewita, którzy omijają tego pobitego człowieka z daleka

❤️ A na samym końcu, pomocy udziela mu Samarytanin „gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go (…)” Łk 10,34

❣️ Sam widzisz, różni ludzie – różne postawy

👉 Pomyśl jaką Ty przyjmujesz postawę w swoim życiu…..

💥 Może jesteś takim znawcą Prawa, który, chcąc usprawiedliwić jakieś swoje zaniedbania wobec drugiego, pyta: Kogo mam kochać?

💥 A może jesteś tym lewitą, czy kapłanem, który nie widzi krzywdy drugiego, albo po prostu nawet nie chce jej zobaczyć? Bo tak jest wygodniej, bo nie chce Ci się, bo nie będę się mieszał?

💥 A może jesteś tym pobitym, poranionym człowiekiem, szukającym pomocy, rozłożonym na łopatki przez swój grzech, nałóg, czy problemy? Nie mogącym się podnieść, okradzionym ze wszystkiego włącznie z godnością?

💥 A wreszcie może jesteś tym Samarytaninem, który obmywa rany choremu, który się nim opiekuje, który jest wobec niego miłosierny.

🔥 Jeśli tak, to Chwała Panu !!!

🥲 Jeśli nie, to może warto nad tym popracować, może warto rozejrzeć się wkoło. Na pewno znajdą się osoby, które są „poranione i pobite” przez życie.

👉 Tym bardziej, że droga do życia wiecznego według tego, co mówi Pan to nie tylko przestrzeganie Prawa, przykazań ale i miłość i miłosierdzie w stosunku do naszego bliźniego, nawet jeśli, go nie lubimy, czy mamy do niego niechęć.

👥 Żydzi i Samarytanie też się nie lubili, wręcz byli wrogami a jednak jeden drugiemu udzielił pomocy

💖 Pan w swoim Słowie zachęca Cię do postawy Samarytanina w Swoim życiu mówiąc: „Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»” Łk 10, 36

Wspólne pielgrzymowanie

📆 W dniach od 20 do 28 czerwca część naszej wspólnoty pielgrzymowała do naszej ukochanej Mamy w Medjugorie

⌚ Był to czas skupienia, modlitwy, adoracji naszego Pana, ale i czas zbliżenia się do Mamy i nawiązania z Nią jeszcze głębszej relacji

☺️ Poza modlitwą był czas na odpoczynek, plażowanie, pływanie, rozmowy i integrację

❤️ To nasze wspólne pielgrzymowanie bardzo nas do siebie zbliżyło, ale i niejedno w tym czasie zadziało się w naszych sercach i duszach

🤲 Dlatego Chwała Panu za te kilka tak cudownie spędzonych dni!