Rekolekcje i Wieczór Uwielbienia

🤗 Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem świętego Charbela wraz z Wieczorem Uwielbienia Iskra Miłosierdzia za nami!

🤗 Chwała Panu za każdy cud uzdrowienia i każdą łaskę!

❣️Dziękujemy każdemu kto się przyczynił do tego że ten czas był tak cudowny!

❣️ Ojcu Wojciechowi za prowadzenie rekolekcji i Wieczoru Uwielbienia

❣️Ani za złożenie świadectwa o działaniu Pana Boga w jej życiu

❣️ Diakonii muzycznej za śpiew i muzykę ❣️

❣️ No i Wam, którzy pamiętaliście o nas w modlitwie, uczestniczyliście w rekolekcjach i Wieczorze Uwielbienia, czy to na żywo, czy przez internet

❣️ Bogu niech będą dzięki!

rozważanie niedzielne

📖 Pierwsza Księga Samuela ukazuje obraz, Panu próbowano przedstawić 7 mężów na Jego Pomazańców. Jednak żadnego Pan nie wybrał. Wybrał rudego chłopca o pociągającym wyglądzie, który według powszechnej opinii nie nadawał się na Wybrańca Bożego.

🙋 Jednak Bóg patrzy inaczej niż człowiek i wybiera ludzi według swego upodobania.

🤔 A może to Ty też jesteś Wybrany przez Pana do jakiegoś specjalnego- zupełnie, tylko i wyłącznie dla Ciebie przeznaczonego zadania?

❤️Niekoniecznie związanego z Twoimi talentami, lub zdolnościami-do czegoś, czego pragnienie Bóg, co ukrył głęboko na dnie Twego Serca?

🔥 Ten, który Ma Upodobanie w Ukrytej Prawdzie, dotyczącej także Twojego Życia, ma Plan i wie co zrobić i jak go zrealizować abyś nie stał się kopią ale pięknym, jedynym w swoim rodzaju dziełem Bożym.

📃 W Psalmie uderzające i zastanawiające są słowa:

„Pan wiedzie człowieka po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją Chwałę- człowiek będący blisko Boga i spełniający Jego nakazy staje się Chwałą Boga- dlatego Bóg wiedzie Go po właściwych ścieżkach- przez wzgląd na swoją Chwałę” Ps 23,3

🤔 Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że czyniąc dobrze dodajesz Bogu Chwały?

📖 Drugie czytanie mówi, że owocem świętości jest prawość, sprawiedliwość i prawda. Trzeba jednak badać co miłe jest Panu. Nie jest to więc tak oczywiste.

🔥 „Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności” Ef 5,11

📖 List do Efezjan zaleca aby je piętnować, przez co stają się jawne, dzięki Światłu.

🔥 „Bo wszystko co staje sie jawne jest Światłem” Ef 5,13

🕯️Chrystus mówi „Kto idzie za mną, będzie miał Światło (..) życia” J 8,12

👣 Idź nie przed Jezusem i nie zamiast Niego, ale za Nim. Jezus oświetla drogę i prowadzi bezpiecznie. Dzięki Chrystusowi, jeśli idziesz za Nim, będziesz miał Światło, czyli będziesz żył w Prawdzie, bo Światłem jest Jezus.

📖 W Ewangelii według świętego Jana Jezus uzdrowił ślepego, w co nikt z Faryzeuszy nie uwierzył. I znowu Faryzeusze (właściwie najbardziej pobożni ludzie z czasów Jezusa), nie byli w stanie przyjąć Prawdy. Woleli pozostać w swoich ciemnościach niż uwierzyć Chrystusowi, gdyż wymagałoby to wglądu w siebie i podjęcia radykalnych kroków od Nich.

🔥 Nie marnuj czasu, uwierz w Jezusa Chrystusa, zaproś Go do swojego życia i krocz razem z Nim! A będą dziać się cuda w Twoim życiu!

rozważanie niedzielne

🙏 Dzisiejsze słowa Ewangelii prowadzą nas do stwierdzenia, że „Jezus jest źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu”

🤔 Każdy wie, że woda jest niezbędna do życia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, czy roślin

🤔 Zastanów się dlaczego słowa dzisiejszej Ewangelii odnoszą się właśnie do wody?

📖 Pierwsze czytanie pokazuje nam, że brak wody wywołał bunt u Izraelitów, którzy z powodu pragnienia zwątpili w moc Boga, który ich wywiódł z ziemi egipskiej (Wj 17, 3-7)

📖 Drugie czytanie wskazuje na ogromną miłość Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego człowieka – grzesznika, by mógł on dostąpić łaski doznania chwały Bożej (Rz 5, 1-2. 5-8)

📖 Słowa Ewangelii według Świętego Jana ukazują scenę przy studni, gdzie Jezus tłumaczy Samarytance, jaka woda jest człowiekowi najbardziej potrzebna

😇 Jezus mówi do kobiety: „Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” ( J 4, 5-42)

👉 Zobacz Jezus rozmawia przy studni z kobietą grzeszną, ze skomplikowaną przeszłością, odrzuconą przez społeczność i nie gardzi nią. Wręcz odwrotnie, wskazuje jej, że każdy może czcić Ojca w Duchu i prawdzie i takich właśnie czcicieli szuka Ojciec

😇 Jezus każdym wypowiedzianym słowem, uczynionym gestem, swoją pokorą i oddaniem, całym życiem, nauczaniem i śmiercią na krzyżu pokazuje uwielbienie względem Ojca. Bierz z Niego przykład.

😇 Jezus w akcie nieskończonej miłości nie tylko umiera za każdego z nas, ale daje nam Siebie pod postacią chleba i wina byśmy nie utracili sił w drodze do Ojca – to On jest wodą żywą, dzięki której przestajemy pragnąć tego co doczesne, a zaczynamy pragnąć bliskości z Bogiem na wieczność

🫶 Oznacza to, że nie ważna jest Twoja przeszłość, ważne jest to byś z otwartym sercem pragnął Jezusa tak bardzo jak potrzebujesz wody. By był On w twoim życiu był tak niezbędny jak woda.

🫶 Jezus na Ciebie czeka każdego dnia przy studni – w kościele, w tabernakulum – by pomóc Ci rozpoznać twoje najgłębsze pragnienia, tak jak pomógł to zrobić Samarytance i ukazać Ci nową lepszą drogę życia.

rozważanie niedzielne

📜 W minioną niedzielę Jezus pokazał nam jak przejść przez pustynię w swoim życiu. Jak odpierać ataki i nie ulec podszeptom złego. Dziś Jezus zabiera nas w inne niezwykle miejsce a mianowicie na górę Tabor

🤷‍♀️ I myli się ten kto pomyśli, że te dwa miejsca nie mają ze sobą wiele wspólnego. One wręcz są ze sobą połączone

🗝 Wskazówki z poprzedniej niedzieli są kluczowe i stanowią też dobry początek aby rozpocząć naszą wędrówkę na szczyt

🔭Oto wszyscy Ci, którzy w wielkim poście poszukują Boga, karmiąc się Jego Słowem, pokonując wraz z Nim swoje słabości mogą doświadczyć osobistego z Nim spotkania

❣️Do tego zachęca nas sam Bóg już w pierwszym czytaniu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz 12, 2), będę Ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem „(Rdz 12, 2b)🕊

❣️Także Święty Paweł zachęca każdego: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą (2Tm 1, 8b)

🤔 Co to oznacza?

‼️ Wielką zmianę ‼️ Ale też wielki trud‼️

💥 Jeżeli odważysz się wyruszyć stąd, gdzie teraz jesteś

💥 jeżeli odważysz się zmienić w swoim życiu i

💥 naprawić to co od dłuższego czasu szwankuje…

❗❗Ty sam wiesz najlepiej co to jest !

💥 Jeżeli przed tym wszystkim postawisz na relacje z Żywym Bogiem to uwierz, że spotkasz Pana, twarzą w twarz

🔥 Poczujesz Jego obecność i boskość🔥

❤️ Zdobędziesz swój szczyt ⛰ i doświadczysz swojego osobistego Taboru 🔥🔥🔥

‼️ Na każdego kto się na to zdobędzie, na szczycie zawsze czeka nagroda 🧗‍♂️

🕊 Błogosławieństwo i głos Ojca «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» (Mt17, 5b)

💪 Odwagi w drodze na szczyt 💪

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

rozważanie niedzielne

🔥 Liturgia dzisiejszej niedzieli, a szczególnie Ewangelia prowadzi nas na pustynię

☺️ Pan Jezus czterdzieści dni i nocy pości na pustyni i przychodzi do niego diabeł, aby go kusić

🗣️ Skupmy się na tym, co mu podsuwa kusiciel ….

👉 za pierwszym razem, mówi do Jezusa: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby ten kamień stał się chlebem” Mt. 4, 2 Jezus mu odpowiada:” Nie samym chlebem żyje człowiek (…)” Mt. 4,4

👉 za drugim razem: ” Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” Mt. 4, 6, a Jezus na to: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga” Mt. 4,7

👉 a za trzecim razem: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd” Mt. 4, 9, Pan mu odrzekł: „Panu, twemu Bogu, będziesz oddawał hołd (…)Mt. 4, 10

💪 Na wszystkie te propozycje diabła Pan Jezus odpowiada cytatami ze Starego Testamentu i się im oczywiście sprzeciwia

🤔 Zastanawiałeś się czym jest pustynia? Z czym Ci się ona kojarzy? Czy nie jest to miejsce samotności? Trudnych warunków? Miejsce ciszy?

☺️ Mamy początek Wielkiego Postu, właśnie Wielki Post powinien być dla Ciebie pustynią

👉 Czyli takim okresem, w którym walczysz ze swoimi słabościami, grzechami, z kusicielem

👉 okresem, w którym w ciszy i samotności możesz przyglądnąć się swojemu sercu

👉 okresem, w którym zbliżysz się do Jezusa, w którym poznasz bliżej Jego Słowo

🥹 Może sobie myślisz, jak ja mam to wszystko zrobić? To jest trudne!

😊 A sam Pan Jezus pokazuje Ci, że na pustyni da się wytrwać i mówi.. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim co pochodzi z ust Boga” Mt. 4,4

🤔 Co znaczy to dla Ciebie…

👉 karm się Słowem Bożym codziennie, w Nim zobaczysz swoje serce jak w lustrze, w Nim zobaczysz swoje grzechy i w Nim znajdziesz nadzieję i pocieszenie od samego Pana

❤️ Dlatego nie bój się! Nie bój się pobyć na pustyni Wielkiego Postu! Sam na sam z Panem! Odwagi! On jest blisko ❣️