rozważania niedzielne

🎶 Ubodzy duchem mają wstęp do nieba! Taką wskazówkę słyszymy w dzisiejszym Psalmie.

📃 Czytanie z Księgi Sofoniasza wskazuje nam kierunek ➡️ szukajcie pokory ⬅️ Jest to cecha, którą dziś trudno nam dostrzec w codziennym życiu u siebie i ludzi z którymi żyjemy, współpracujemy, spotykamy się.

🤔 Pochylmy się nad definicją pokory: cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami.

😇 „Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej”. Gerard J.M. von den Aardweg

🤷 Zatem nie jest to cnota, która bryluje wśród ludzi XXI wieku. Instagram, relacje, lajki tak bardzo oddalają nas od bycia pokornym. Chcemy poklasku, bo kto nie chce być chwalony, zauważony, doceniony???

🔥 Mocno wierzę, że jeśli się jest blisko Pana Jezusa, w Jego objęciach to jest to najlepsze i wystarczające schronienie na nasze potrzeby.

📃 Drugie czytanie z 1 Listu do Koryntian wskazuje, że Pan Bóg wybrał wzgardzonych.

❓ Może kiedyś walczyłeś z myślami, że się nie nadajesz, jesteś źle urodzony, masz niepełną rodzinę, podjąłeś złe decyzje albo jesteś za niski, jąkasz się czy też nie ukończyłeś szkoły, uczelni. Pan Bóg dziś mówi, że nie ma to wpływu na Jego Miłość do Ciebie, na umiłowanie i wybranie Ciebie! Pan pragnie Ci błogosławić! I mocno pragnie abyś się chlubił Jego Imieniem!!!

📢 Pan Bóg uzdalnia powołanych! Pamiętaj o tym! I daj się uzdolnić w Jego Imię!

📃 W Ewangelii świętego Mateusza czytamy osiem błogosławieństw.

🙏 Zastanów się, w czym Ty błogosławisz Pana: w swoim życiu❓ w czystości serca ❓ w wprowadzaniu pokoju❓ w byciu miłosiernym❓ w prześladowaniach jakich doświadczasz❓

🗣️ A może to dziś jest czas abyś wołał do Pana: błogosław mi Panie abym był Twój! Aby moje życie stało się Twoim! Pragnę być błogosławionym aby dostąpić Twego miłosierdzia! 🔥❤️

Podsumowanie rekolekcji i Wieczoru Uwielbienia

❤️ Rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem świętego Charbela i Wieczór Uwielbienia ” Iskra Miłosierdzia” za nami

💪 Czas na krótkie podsumowanie i podziękowania

👉 w pierwszej kolejności dziękujemy Panu Bogu, za to, że działał, że otwierał serca i czynił cuda

👉 dziękujemy uczestnikom za to, że odpowiedzieli „tak” na zaproszenie, jakie skierował do nich sam Pan i tak licznie do nas przybyli

👉 dziękujemy Justynie i Kazimierzowi za złożenie świadectwa,na temat tego jak Pan uzdrawia za wstawiennictwem Św. Charbela

👉 dziękujemy ojcom Wojciechowi i Zbigniewowi za głoszenie konferencji i prowadzenie Wieczoru Uwielbienia

👉 dziękujemy diakonii muzycznej, za ubogacenie nas swoim śpiewem 👉 dziękujemy Sylwii za modlitwę na Wieczorze Uwielbienia

❣️ A na końcu dziękujemy wszystkim,którzy przyczynili się do tego, że te rekolekcje połączone z Wieczorem Uwielbienia mogły się odbyć

❣️ Z nadzieją oczekujemy ich owoców ❣️

rozważanie niedzielne

🔥 Rozważając przygotowane na dzisiaj Słowo Boże można zauważyć, że powtarza się w nim słowo „światłość”

😇 Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza opuszcza Swoje rodzinne miasto Nazaret i rozpoczyna publiczną działalność zamieszkując w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego (ziemia pogańska), po to aby spełniło się słowo proroka Izajasza Mt 4, 12-13

☺️ A w pierwszym czytaniu Izajasz pisze takie słowo:”(…) upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.” Iz 8, 23b.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” Iz 9,1

😁 Myślę, że nie muszę Ci mówić, że tą Światłością, o której pisze Izajasz, jest Pan Jezus

❤️ Pan rozpoczynając Swoje publiczne nauczanie udaje się do osób niewierzących (czyli nie tylko do Żydów), pokazuje przez to, że Królestwo Boże jest dla każdego i, że pragnie jedności wśród wszystkich „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli” 1 Kor 1,10

❤️ A skoro jest dla każdego, to jest też dla Ciebie, nawet jeśli może masz problemy z wiarą, może jakiś grzech sprawia Ci trudności, czy jakaś niemoc.

❣️ To pamiętaj Pan pragnie przyjść też do Ciebie, On chce usunąć wszelki mrok z Twojego serca, czy duszy

❤️ A wiesz, co musisz tylko zrobić? Twoje zadanie polega na powiedzeniu Mu słowa: „Tak! Panie pozwalam, byś Ty wszedł i rozświetlił moje ciemności”

🥁 Wołaj dzisiaj za psalmistą: „Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?” Ps 27,1 I nie bój się, bo Słowo Boże dziś zapewnia, że Jezus: „Głosił Ewangelię o królestwie i uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości” Mt 4, 23.

❣️ Powtórzę to jeszcze raz (…) „ze wszystkich chorób i słabości”.

Pamiętaj! Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej ❣️

rozważanie niedzielne

📖 Dzisiejsze Słowo Boże porusza ważny temat, a mianowicie temat świadectwa

☺️ Ewangelia ukazuje Jana Chrzciciela i Jezusa, który zbliża się do rzeki Jordan

❓ I popatrz co mówi Jan Chrzciciel?

👉 „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie» J 1, 29-31(…)” I zobaczyłem to, więc poświadczam: «On jest Synem Bożym»” J 1, 34.

❓ Czy pomyślałeś kiedyś nad tym, po co to mówi?

👉 Odpowiedź jest prosta..

Jan porusza temat osoby Jezusa i świadczy o tym Kim jest, po to aby ludzie w Niego uwierzyli, aby Go poznali

❣️ A czy wiesz, że Ty jesteś też powołany, tak jak Jan do głoszenia i dawania świadectwa o Jezusie?

💪 Jeśli o tym wiesz i to świadectwo dajesz przez słowo, czy przykład to Chwała Panu!

🥹 Jeśli nie, to nic straconego, możesz zacząć od dzisiaj, patrząc na Jana Chrzciciela

🙉 I może myślisz, ja nie umiem, nie nadaję się, co ja powiem? Boję się! Wyśmieją mnie!

❣️ To ja na Twoje wątpliwości mówię Ci: Nie bój się! Nie masz czego, spójrz na Jana, on się nie bał, choć wkoło było mnóstwo ludzi, którzy pewnie go nawet nie rozumieli. I mógł też myśleć jak Ty ( wyśmieją mnie), ale jednak miłość do Boga, ufność Jego Słowu nie powstrzymały Go od powiedzenia tak to Ten jest Synem Bożym!

❤️ Jeśli kochasz Pana, to chcesz aby coraz więcej ludzi się do Niego zbliżało i w Niego wierzyło, a jak przekonać drugiego do Boga?

🤗 Tylko własnym świadectwem, mówiącym o tym, że jest, że istnieje, że czyni wielkie dzieła w Twoim życiu…..

🙏 A na koniec… Pamiętaj! Jeśli przychodzą wątpliwości, lęk, to stań wobec Pana i poproś: Panie chcę świadczyć o Tobie wszędzie, gdzie mnie poślesz, ale się boję. Proszę zabierz ten strach, Tobie go oddaję. A w zamian umieść w moich ustach Twoje Słowo bym mógł głosić Ciebie, tak jak tego chcesz.

Ważna Informacja

❣️ Kochani zamknęliśmy zapisy na rekolekcje z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem Świętego Charbela ❣️

❣️ Bardzo dziękujemy za tak szeroki odzew i zapraszamy tych wszystkich, którym udało się zapisać ❣️

❣️ A Was Najmilsi, którzy nie zdążyliście się wpisać na listę, prosimy o modlitwę za nas organizatorów i uczestników, aby Pan działał cuda pośród nas!

Bo to On jest Najlepszym Lekarzem ❣️

rozważanie niedzielne

🕊 Dzisiejsza niedziela jest świętem Chrztu Pańskiego. Oto w Ewangelii słyszymy opis chrztu Jezusa w Jordanie, którego szafarzem był Jan Chrzciciel.

🤔 Może nurtuje Cię pytanie: po co Jezusowi był ten chrzest skoro On sam jest Bogiem ?

🤔 Po co my spieszymy z chrztem naszych dzieci – skoro one nic z tego nie pamiętają ? Może lepiej zaczekać aż one same zrobią to świadomie ?

📜 I Słowo Boże rozwiewa w sposób prosty te wątpliwości. Bo oto sam Bóg pokazuje nam jak ważny jest to sakrament. To właśnie jego mocą zostajemy włączeni do Kościoła i słyszymy słowa: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął” (Iz42, 1-2)

🔥 Jest to sakrament, dzięki któremu każdy z nas rodzi się tak naprawdę dla Kościoła i dla nieba – po co więc z nim zwlekać i czekać do pełnoletności naszych dzieci ?

🔥 Nad każdym ochrzczonym człowiekiem otwiera się niebo i słychać głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17)

🎼 A psalmista zapewnia nas, że ; „Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem!Głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa” Ps 29, 3a-4, co oznacza, że zanim Pan Cię stworzył i ukształtował już obdarzył Cię swoją łaską.

🎂 Powinniśmy zatem świętować dwa razy swoje urodziny. 🥳 Pierwszy raz te, kiedy przyszliśmy na ten świat ale i drugie, 😇 kiedy narodziliśmy się dla Kościoła i nieba.

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

rozważanie niedzielne

😇 Bóg miłosierny niech nam błogosławi – te słowa dziś usłyszymy tak w czytaniach, jak i w psalmach

📖 W pierwszym czytaniu Pan wskazuje Mojżeszowi, jak należy błogosławić Izraelitom, by Pan im też błogosławił. (Lb 6, 22-27)

📖 Drugie czytanie pokazuje, jak wielkie może być błogosławieństwo Pana, który zsyła Syna swego zrodzonego z Niewiasty,… byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-7)

🤔 Jest Nowy Rok – który mobilizuje do rozpoczęcia wielu spraw od początku i podjęcia postanowień

☝️ Więc obiecaj sobie jedną ważną i potrzebną czynność, którą będziesz wykonywał, kiedy tylko nadarzy się okazja – błogosław każdemu człowiekowi, którego spotkasz na swojej ścieżce

☝️ Zrób to jednak tak jak Pan przykazał Mojżeszowi. Mów w myślach, sercu i ustami:

👉 Niech Cię Pan błogosławi i strzeże

👉 Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą

👉 Niech Cię obdarzy Swą łaską

👉 Niech zwróci ku Tobie oblicze Swe

👉 Niech Cię obdarzy pokojem (Lb 6, 22-27)

🙏 Jeśli będziesz błogosławił innym, to Bóg będzie błogosławił Tobie

🙏 A Jego największym błogosławieństwem jest to, że Dzieciątko które urodziło się w Betlejem, przyniosło zbawienie wszystkim narodom.