rozważanie niedzielne

📖 Czytania dzisiejszej niedzieli, przepełnione są Miłością..

❣️ W Ewangelii Pan Jezus mówi takie słowa: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” J 3,16

🤗 Natomiast czytanie z Księgi Wyjścia zapowiada słowa Ewangelii: „Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem”

🤔Może sobie pomyślałeś, co jedno czytanie z drugim ma wspólnego? Gdzie w tym wszystkim Miłość?

❤️ Przyjrzyj się dobrze….

Czy przebaczenie Ci grzechów, to nie Miłość? Czy oddanie Swojego Syna za Ciebie, to nie Miłość? Czy w końcu uczynienie Cię dziedzicem samego Boga, przez śmierć Jego Syna, to nie Miłość?

❤️ Dzisiaj Bóg mówi do Ciebie: ” Tak bardzo Cię umiłowałem, że dałem Swojego Syna nie po to żeby Cię sądził, ale aby zbawił” J 3, 17

🤔 Może masz obraz Boga sędziego,który siedzi w niebie i wymierza tylko kary?

🥹 Jeśli tak, to popatrz… Pan sam mówi o Sobie, że nie przyszedł sądzić, On chce Twojego zbawienia…

❓ Pytanie, czy Ty wierzysz w Jego Syna? Bo ,,ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi, jednak, kto nie wierzy już został osądzony, ponieważ nie uwierzył, w to kim jest jednorodzony Syn Boży”

❣️Dlatego… jeśli masz problem z wiarą w Jezusa Chrystusa, jeśli nie potrafisz zobaczyć Boga, jako kochającego Ojca, tylko widzisz w Nim konsekwentnego Sędziego, to już dziś zacznij wołać do Pana, aby to wszystko zmienił..

🙏 Panie, Ty wiesz jak ja Cię postrzegam, wiesz, że jesteś dla mnie Bogiem dalekim, Bogiem Sędzią, Bogiem karzącym, proszę Cię przymnóż mi wiary i zmień moje serce, abym potrafił dostrzec, że Ty tak bardzo mnie kochasz i chcesz mojego szczęścia!

Podsumowanie Czuwania w Wigilię Zasłania Ducha Świętego

🔥 Duchu Ożywicielu przyjdź! 🔥

❣️ Tak właśnie wczoraj wołaliśmy w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

🤗 Dziękujemy każdemu, kto się przyczynił do tego, aby ten czas był tak piękny

❤️Dziękujemy Ojcu Stanisławowi, za to, że nam towarzyszył i wygłosił konferencje o darach Ducha Świętego

❤️ Dziękujemy diakonii muzycznej za oprawę

❤️ Dziękujemy osobom, które modliły się wstawienniczo

❤️ Dziękujemy każdemu, kto łączył się z nami przez internet i każdemu, kto przyszedł osobiście do naszego wspólnego Wieczernika

❤️ Niech Pan Wam wszystkim błogosławi i wylewa na Was Swojego Ducha 🔥

rozważanie niedzielne

🔥 W dzisiejszą niedzielę świętujemy Zesłanie Ducha Świętego 🔥

📖 Słowo Boże, a szczególnie Dzieje Apostolskie ukazują jak Duch Święty wstąpił na apostołów: „Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,

i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”Dz 2, 3-4

☺️ A w Ewangelii Pan Jezus tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” J 20, 22-23

🔥 Może myślisz, że, to co opisują Dzieje Apostolskie to przeszłość, że dziś nie ma takich sytuacji, że to nierealne

🔥 Jeśli tak myślisz to, chciałabym Ci powiedzieć, że się mylisz..

🔥 Bo nawet dzisiaj możesz przeżyć Swoje własne Zesłanie Ducha Świętego

🔥 Może pomyślisz, ale jak? To jest możliwe?

Ja Ci mówię, że jest, bo Duch Święty jest tak samo żywy, realny, chce działać i obdarzać Ciebie Swoimi darami, jak za czasów apostołów

❤️ Wystarczy, że otworzysz swoje serce, bo Pan mówi dziś też do Ciebie: (…)”Weź Ducha Świętego” J 20, 22

🤔 Pytanie, jaka będzie Twoja odpowiedź, czy powiesz? : Nie dziękuję, boje się, nie potrzebuję..

🙏 Czy zawołasz i zaczniesz Nowe Życie?: ” Duchu Święty przyjdź! Obdarz mnie Swoimi darami i wypełnij mnie całego, po brzegi!

💪 Odpowiedź należy do Ciebie ❤️

Czas podziękowań :)

❤️ Rekolekcje z modlitwą o błogosławieństwo za wstawiennictwem Świętej Siostry Faustyny oraz Wieczór Uwielbienia Iskra Miłosierdzia pod hasłem „Błogosławieni…” za nami!

🤗 Czas na podziękowania i podsumowanie

❣️ Dziękujemy Panu za każdego uczestnika, którego zaprosił do nas, aby skorzystał z tego czasu oraz za każdą łaskę, którą obdarzał

❣️Dziękujemy Ojcu Wojciechowi za prowadzenie rekolekcji, jak i Wieczoru Uwielbienia

❣️ Dziękujemy diakonii muzycznej za piękny śpiew

❣️ Dziękujemy wszystkim którzy łączyli się z nami przez internet i każdemu, który pamiętał o nas w modlitwie

🔥 Ogromne Bóg zapłać!