rozważanie niedzielne

Łk 9, 28b-36

✝️ W drugą niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia świętego Łukasza podkreśla postawę Jezusa modlącego się. Syna, który nieustannie jest złączony z Ojcem w osobistej modlitwie. Ta relacja winna być dla nas wzorem, na niej opierajmy swoje nieustanne trwanie z Panem Bogiem w naszej codzienności.

👂 Słowo ukazuje nam Kogo mamy słuchać, gdzie mamy czerpać aby być autentycznymi świadkami. Aby nasza postawa, myśli, pragnienia, słowa i czyny były spójne z wiarą, osadzone w relacji z Jezusem Słowo.

🌍 Święty Paweł w Liście do Filipian podkreśla, że „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” Flp 3,20. Życie ziemskie jest dla nas przejściem. Słowo daję zapewnienie, że „poniżone” ciało, przez różne ograniczenia, choroby i grzechy, Zmartwychwstały Chrystus upodobni do Swego Ciała Chwalebnego.

✨ Również pierwsze czytanie, postawa Abrama i zawarcie Przymierza z Jahwe, wskazuje inicjatywę Pana Boga w naszym życiu. Mamy polegać na Jego Obietnicy. Mamy ufać Jemu. Tak, czeka nas nieustanna walka z naszymi słabościami, z trudami ziemskimi. Jednak warto każdego dnia uświadamiać sobie, że czeka nas rzeczywistość, która przekracza najśmielsze przewidywania.

❤️ Z Jezusem Chrystusem, każdego dnia zmierzamy do niebieskiej ojczyzny, wierni Jego Ewangelii, do czego wzywa nas Słowo!

Rekolekcje MOC WOLNOŚCI

Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne z modlitwą o uwolnienie. 👉 Moc wolności 👈👣 Rekolekcje są czasem przeprowadzenia uczestników przez trzy przestrzenie działania Boga w naszym życiu.

1️⃣ Pierwszy etap to przestrzeń umysłu – Jezus chce dokonać uwolnienia w tej sferze życia, która jest zainfekowana manipulacją i duchem kłamstwa – to działanie uwalniające pamięć.

2️⃣ Drugi etap to przestrzeń serca – to doświadczenie Bożej łaski w sferze wszystkich zranień emocjonalnych i uczuciowych – Jezus przenika całą historię człowieka i dotyka najbardziej osobistych przeżyć niedostępnych przez jakikolwiek sposób.

3️⃣ Trzeci etap to działanie mocy Jezusa w przestrzeni naszej woli – Jezus uwalnia od wszelkiego paraliżu i lęku, który uniemożliwia być wolnym świadkiem Jego w życiu codziennym.

💟 Każda katecheza rekolekcji będzie wprowadzać uczestnika w modlitwę wstawienniczą o uwolnienie. To czas modlitwy i czuwania z Jezusem, który jest dla nas Uzdrowicielem i Zbawicielem. 📝 Rekolekcje mają charakter zamknięty dlatego liczba uczestników jest ograniczona. Zachęcamy do zapisów!

rekolekcje moc wolności franciszkanie przemyśl

rozważanie niedzielne

Łk 4, 1-13

📖 W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus prowadzony przez Ducha Świętego udaje się na pustynię, gdzie przebywa przez 40 dni i jest kuszony przez diabła Łk 4, 1-2 ☀️ 👀 Zwróciłeś kiedykolwiek uwagę, że Wielki Post trwa tyle samo co pobyt Pana Jezusa na pustyni? 🤗 A zastanawiałeś czym jest pustynia w Słowie Bożym?📕 Słownik biblijny podaje, że pustynia to miejsce modlitwy, wyciszenia, działania złych duchów 🤭 ❤️ Co to wszystko znaczy dla Ciebie i jak to rozumieć?

💭Wielki Post powinien być czasem pustyni w Twoim życiu ☺️ ❣️ czasem pogłębiania relacji z Panem Bogiem, 🙏 czasem modlitwy, wyciszenia, 👂 czasem słuchania Ducha Świętego 🔥🗣️ Zauważ też, że pustynia to też miejsce kuszenia i działania złego ducha, sam Pan Jezus, tego doświadczył.

💕 W Wielkim Poście, jeśli swoim życiem zbliżysz się do Pana Boga, to na pewno nie spodoba się to diabłu, będzie chciał Cię odciągnąć od Twoich postanowień, od modlitwy, a przede wszystkim nawet od samego pomysłu o zbliżeniu się do Pana.

👤Diabeł uderzy w Twoje najczulsze miejsce, tam gdzie myśli że coś osiągnie, z Panem Jezusem było podobnie „(…) Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem” 🍞 A Jezus mu odpowiedział „(…) Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z Ust Bożych” Łk 4, 2-4.

😌 To nie była jedyna próba kuszenia Pana Jezusa, za trzecim razem Pan mu odpowiedział ” Idź precz szatanie (..)” a cała sytuacja kończy się słowami ” (…) Wtedy opuścił go diabeł..” Łk 4, 13. 🤗 Odpowiedzi Pana Jezusa są jednocześnie podpowiedziami dla Ciebie, co zrobić w sytuacji, kiedy upadasz, czy kiedy jesteś kuszony..

💪 Wtedy musisz pamiętać, że Ten, który zwyciężył szatana, każdy grzech i zło jest przy Tobie, jest z Tobą. Nigdy nie jesteś sam. Jeśli zwrócisz się z prośbą, to sam Pan, staje w Twojej obronie i mówi: ” Idź precz szatanie”. 😇 Dlatego nie załamuj się upadkami, czy czymś co Ci nie wychodzi w Wielkim Poście 💜, po prostu trwaj przy swoich postanowieniach i powierz je już na samym początku tej 40- dniowej drogi Panu 💖

M.

Modlitwa o pokój na wieczorze uwielbienia

❣️ Chwała Panu za kolejny Wieczór Uwielbienia 🤗🙏 Wieczór przepełniony modlitwą za pokój na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie ☺️😍

Wieczór pełen uwielbienia, działania Ducha Świętego, który wlewał w nasze serca Swój pokój ❤️😇 Wieczór, na którym wraz z nami do dobrego Pana wstawiali się św. Franciszek – patron pokoju oraz błogosławieni franciszkanie o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek – patronowie walki z terroryzmem, których relikwie były razem z nami 😁

Serdecznie dziękujemy Ojcu Wojciechowi, Sylwii i Ani za prowadzenie modlitwy 🥰🎸 Diakoni muzycznej za piękną oprawę muzyczną oraz Wam, którzy przyszliście osobiście i łączyliście się z nami przez Internet. 💖

Dziękujemy za wspólną modlitwę!

rozważanie niedzielne

🕊 Słowo Boże, które jest zawsze aktualne do tego co się dzieje w naszym życiu, dotyka nas w tym tygodniu w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej 😢💥 Księga Mądrości Syracha podaje nam jak błędne okazuje się ocenianie ludzi. Mówi do nas: tak jak „piec poddaje próbie naczynie garncarza” tak zaistniała sytuacja poddaje próbie ludzkie serca i umysł.

To mocne słowa, ale czy w związku z nimi nie dopadły Cię mroki wątpliwości ? 🤔 Co z moją wiarą, kiedy moja pomoc może nie być tak spektakularna i widoczna dla innych ? Na pewno zostanę oceniony źle 😢🤭 A co jeżeli nie mogę z różnych względów przyjąć pod swój dach osób w potrzebie, uciekających przed tragedią wojny ? 🤭😢 Czy moja wiara okazuje się wówczas martwa 🤭? Co zrobić w takiej sytuacji 🤔 ? ?? 💥

Nie możemy tak myśleć ale powinniśmy całą sytuację oddać Panu! Bo On jest naszą Opoką i nie ma w nim żadnej nieprawości – jak podaje psalmista 🕊💥 Pan przez cały tydzień przygotowywał Cię na to w Swoim Słowie … Doradzał, abyś budował swoje serce miłością i miłosierdziem, wiec: ❣️ możesz być jak Samarytanin, który nie mogąc zabrać rannego ze sobą ani do siebie, zatroszczył się o niego w inny sposób. ❣️ Możesz też być jak jeden z czterech, który na noszach modlitwy przyniósł paralityka do Pana. ❣️ możesz wesprzeć potrzebujących swoim działaniem, pomocą materialną ale przede wszystkim modlitwą 🙏❤️

Niech obfitość Twojego serca rozleje się nie tylko na tych co cierpią, ale i na tych co czynią całe to zło, bo tak naprawdę to nie wiedzą co czynią 😢🕊

Błogosławionej niedzieli 🔥

Wieczór Uwielbienia w Medyce

❤️Wieczór Uwielbienia „Iskra Miłosierdzia” za nami 🤗🔥Wieczór pełen wzruszeń, działania Pana Boga w sferze przebaczenia w pracy, małżeństwie i rodzinie. 🙏Wieczór pełen modlitwy, uwielbienia i otwarcia się na drugiego człowieka 🤝. ☺️Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi Mariuszowi Rybie za cudowne przyjęcie nas w kościele świętych Piotra i Pawła w Medyce 😀💖Ojcu Wojciechowi Kiełtyce i ks. Pawłowi Śliwce za prowadzenie modlitwy, 🎤Diakonii muzycznej z naszej wspólnoty za piękną muzykę i śpiew, 😀 Księżom za posługę modlitwą wstawienniczą. ❣️ I w szczególności Wam kochani za to, że zechcieliście przyjść i razem z nami wielbić naszego Boga ❤️❤️❤️.

rozważanie niedzielne

Łk 6, 27-38

🔥W dzisiejszą niedzielę Słowo, które do nas kieruje Pan Bóg mówi o Miłości i Miłosierdziu. ❣️Pan Jezus poucza nas, że miłosierdzie wynika z miłości do drugiego człowieka, daje bardzo konkretną odpowiedź „(…) żebyś miłował nieprzyjaciół❤️, dobrze czynił tym którzy Cię nienawidzą, błogosławił tym, którzy Cię przeklinają i modlił się za tych, którzy Cię oczerniają” 🙏 Łk 6,27-28.

🥺Słowa Pana Jezusa mogą być dla Ciebie bardzo trudne, bo sam wiesz jak czasem ciężko kochać kogoś kto Cię zranił, jak ciężko przebaczyć, czy nawet modlić się o samą łaskę przebaczenia❤️.

😁Ale nie martw się Pan Jezus nie byłby Sobą, gdyby zostawił Cię samego z takimi trudnymi słowami.

😇On ma na to receptę 📃 i mówi: ” Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec” Łk, 6, 36.

🤔Co to znaczy dla Ciebie? Znaczy jedno: Ucz się miłosierdzia i miłości od samego Boga. 🤯Pomyślisz, ale jak?

📖Zacznij od czytania Słowa Bożego, a dostrzeżesz jak miłosierny jest Pan Bóg, jak bardzo Cię kocha, skoro wydał nawet Własnego Syna obyś Ty mógł żyć⏳ 👀Spójrz na własne życie z perspektywy czasu, a zobaczysz, że każdy grzech szczerze wyznany został Ci przebaczone i zapomniany 🥰.

🤗Wreszcie spójrz na samego Jezusa, który Swoim całym życiem daje przykład Miłości i Miłosierdzia, uczy wprost przebaczenia, choćby na krzyżu, kiedy modli się za Swoich nieprzyjaciół♥️

❣️ Pamiętaj, masz najlepszego Nauczyciela Miłości obok siebie, tylko otwórz się na Jego Miłość i napełniaj się nią, a będziesz potrafił kochać drugiego, będziesz dla drugiego dobry i miłosierny ☺️.

M.