Święto Maryi Królowej Polski

🇵🇱 Dziś cała Polska obchodzi 3 Maja upamiętniając doniosłe wydarzenie historyczne ustanowienia drugiej na świecie ale pierwszej w Europie Konstytucji

🇵🇱💒 Kościół katolicki świętuje uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

👑🤔 Czy te dwa święta łączą się ze sobą ?

🤗 Oczywiście, że tak

☺️🕊 To Bóg w swojej odwiecznej mądrości wybrał Maryję na matkę dla Swojego Syna „Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi (Ps. Jdt 13,18)

❤️‍🔥 Syn natomiast z miłości do nas, swoich braci „podarował” nam Swoją Matkę

🥰 „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.” (J19, 26-27)

🕊 Kościół celebruje przy wielu okazjach i czci Maryję jako Matkę Kościoła i każdego z nas, ale dziś wyjątkowo czci ją cały naród, który wielokrotnie obierał ją za Królową Polski, głosząc jak psalmista „Tyś wielką chlubą naszego narodu”( Ps.Jdt. 13)

❣️ Zachęcam dziś każdego z Was, aby w swoim sercu oddał Maryi swoją Ojczyznę – Polskę.

❣️ Aby powierzył Jej matczynej trosce swoją małą ojczyznę czyli miejsce gdzie mieszka i pracuje

❣️ A nade wszystko niech zawierzy Jej swój najmniejszy kącik czyli rodzinę i najbliższych.

❣️ I kiedy tylko możesz to śpiewaj Mamusi „majówkę” tym najbardziej rozradujesz Jej matczyne serce

❤️🕊Błogosławionej majówki 🕊

rozważanie niedzielne

🐑 IV niedziela Wielkanocna to niedziela Dobrego Pasterza

📖 Dzieje Apostolskie ogłaszają, że Pan Bóg uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem!

➡️ Wskazują również:

⤴️ aby się nawrócić

🕊️ przyjąć Chrzest w Imię Jezusa Chrystusa

🔥 a otrzymamy w darze Ducha Świętego

📢 „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg wasz, powoła.” Dz 2,39

📖 1 List świętego Piotra wskazuje nam, abyśmy szli za Jezusem Chrystusem Jego Śladami. Abyśmy przestali być uczestkami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – bo krwią ran Jezusa zostaliśmy uzdrowieni.

❤️ To Jezus Chrystus jest Twoim Pasterzem i Stróżem Duszy Twojej ❤️

📖 Ewangelia według świętego Jana głosi: Jezus Chrystus przyszedł na świat abyśmy mieli życie i aby to życie było w obfitości!

🐑 Najdroższa Owieczko! Niech więc Jezus Chrystus będzie Twoim Jedynym Panem i Mesjaszem, Twoim Pasterzem!

🙏 Dziś rozpoczął się tydzień modlitw o powołania, włącz się i Ty w tą prośbę Kościoła. Potrzebujemy Dobrych Pasterzy, na wzór naszego Mistrza Jezusa Chrystusa!

🕊️❤️ Błogosławionej Majówki

rozważanie niedzielne

🔥 Dzisiejsza niedziela jest niedzielą biblijną…

👉 Ewangelia ukazuje dwóch uczniów, którzy są w drodze do Emaus i mocno dyskutują o Jezusie i o tym co się z Nim stało

👉 W trakcie tych rozmów sam Pan Jezus Zmartwychwstały do nich podchodzi i pyta o czym rozmawiają? Na co oni odpowiadają (nie poznając Go): „(…) O Jezusie Nazarejczyku, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” Łk. 24, 19-21

👉 Na co odpowiada Pan Jezus:

„O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” Łk. 24, 25-27

🤔 Może zastanawiasz się, co wspólnego ma dzisiejsza Ewangelia z Twoim życiem, a tym bardziej z niedzielą biblijną?

❣️ Już podpowiadam….

Droga, którą, przemierzali uczniowie jest też Twoją drogą.. drogą Twojego życia i drogą Twojej wiary

❣️ Tak jak do uczniów podchodzi Jezus w trakcie ich drogi, aby im towarzyszyć, tak też chce towarzyszyć Tobie w trakcie Twojej wędrówki

❣️A jak chcę Ci towarzyszyć?

On chce być blisko, chce do Ciebie mówić, chce Ci tłumaczyć Twoje życie, chce abyś wzrastał w Swojej wierze

🤗 A jednym ze sposobów towarzyszenia Jezusa w Twoim życiu jest czytanie Pisma Świętego, bo On właśnie przez nie mówi, w Nim właśnie znajdziesz Jego rady, upomnienia, przez nie będziesz mógł Go lepiej poznać, no i przez czytanie tego właśnie Słowa Twoja wiara będzie wzrastać

🔥 Co jest jeszcze ważne? Uczniowie na końcu Ewangelii zaprosili Jezusa do domu, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” Łk. 24,29

☺️ Jezus chce też Tobie towarzyszyć w Twoim domu.. domu Twojego serca, ale i w domu Twoim rodzinnym, dlatego zapraszaj Go tak często jak tylko możesz przez przyjmowanie Komunii Świętej, modlitwę i właśnie czytanie Pisma Świętego

❣️ A jeśli masz problem z sięganiem do Biblii, to módl się codziennie słowami dzisiejszej aklamacji: „Panie Jezu, daj mi zrozumieć Pisma, niech pała moje serce, gdy do mnie mówisz”

💪 Uwierz mi, Pan Cię wysłucha!

Czas podsumowania :)

🤗 Wieczór Uwielbienia Iskra Miłosierdzia pod hasłem „Drogi wolności..” oraz rekolekcje z modlitwą o uwolnienie za wstawiennictwem Św. Ojca Pio za nami

💪 Czas na podziękowania…

❣️ W pierwszej kolejności dziękujemy Panu Bogu za każdą otrzymaną łaskę i każdy dotyk Jego miłości

❣️ Dziękujemy o. Wojciechowi za prowadzenie rekolekcji i Wieczoru Uwielbienia

❣️ Dziękujemy o. Stanisławowi i diakonii modlitwy wstawienniczej za prowadzenie modlitwy o uwolnienie

❣️ Dziękujemy diakonii muzycznej za piękną oprawę i śpiew

❣️ Dziękujemy Panu Wiesławowi za wspaniałe świadectwo

❣️ Dziękujemy każdemu uczestnikowi rekolekcji i Wieczoru Uwielbienia za to, że otworzył serce na Pana i odpowiedział „tak” na Jego zaproszenie

❣️ A w szczególności dziękujemy Wam, którzy się za nas modliliście, bez modlitwy nie dalibyśmy rady. Ogromne Bóg zapłać i Chwała Panu!

rozważanie niedzielne

🐑 Druga niedziela w oktawie Wielkanocnej jest dla nas szczególnym czasem. Jest też czasem szczególnej łaski dla naszej Wspólnoty, bo oto zbiega się z rekolekcjami o uwolnienie za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

📜 Cała Ewangelia dotyka nas dziś osobowo i namacalnie bo oto stajemy się jak uczniowie, którzy trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42-43)

🤝Wspólnie z uczestnikami rekolekcji modliliśmy się, dzieliliśmy się wiedzą i życzliwością. Wspólnie spożywaliśmy posiłki, prowadziliśmy rozmowy przy kawie i słodkościach. A wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której uwielbialiśmy Pana dziękując za Jego obecność.

🔥 Wierzymy mocno, że Pan będzie nam przymnażał uczestników zbawienia jak Sam mówi w pierwszym czytaniu (Dz 2, 47)

🎤 Z radością śpiewaliśmy Panu wraz z psalmistą: „dziękujcie Panu bo jest miłosierny, bo Jego łaska trwa na wieki”(Ps 118, 2-4)

📜 Ewangelia dziś porusza też kwestię naszej wiary – nie tylko w zmartwychwstanie Jezusa ale przede wszystkim w Niego samego🔥

🤔 To czas aby odpowiedzieć na pytanie:

❓ile we mnie jest postawy Apostoła Tomasza?

❓Ile razy mówisz lub dajesz po sobie poznać «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę» (J 20,25-26)

🔥 I mimo naszej niewiary Jezus przychodzi i mówi za każdym razem «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym» (J 20, 27-28)

❤️‍🔥 Nie proś więc Pana o Jego miłosierdzie, bo On je dla Ciebie ma nieustannie, ale dziękuj Mu za nie i uwielbiaj Go za to, że zawsze chce Cię zanurzać w Swoim Boskim Sercu z którego niezmierzone łaski wciąż rozlewają się na Ciebie.

❤️‍🔥 Z nadzieją i wiarą wypowiadaj w każdej sytuacji swego życia: Jezu ufam Tobie!

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊