rozważanie niedzielne

📖 Dzisiejsze Słowo Boże mówi o pysze, hojności i skromności

☺️ Pan Jezus w Ewangelii idzie na ucztę do faryzeusza, który Go zaprosił i widząc, że zaproszeni wybierają pierwsze miejsca opowiada im przypowieść

📄 Przypowieść o tym, że nie należy zajmować pierwszych miejsc, tylko ostatnie i o tym, że na przyjęcie gospodarz powinien zaprosić tych, którzy nie mają czym się odwdzięczyć

🤔Co Tobie może dziś powiedzieć Pan Jezus w tej przypowieści?

👉 po pierwsze, Pan mówi: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca” Łk14,8

❣️ A dlaczego to mówi?

Bo wyjaśnia, że jeśli ktoś godniejszy został zaproszony, to ze wstydem będziesz musiał ustąpić mu miejsca

🥹 Na pewno wiesz, co to wstyd, może nieraz się go „najadłeś”?

🙄 Może czasem wstydziłeś się za kogoś, a może czasem ktoś zawstydził Ciebie?

😳 A czy pomyślałeś kiedykolwiek, że do tego, że musiałeś się wstydzić doprowadziła Cię Twoja pycha? Brak pokory? Takie myślenie: muszę być pierwszy, jestem najlepszy….

❣️ Pan Jezus mówi o tym dzisiaj tak: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża będzie wywyższony” Łk 14,11

❣️ Dlatego nie warto być pysznym, może popatrz na swoje życie czy nie ma w nim pychy? Czy jest prostota, skromność i pokora? Mądrość Syracha, daje dziś też taką radę: „Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana” Syr 3,18

❣️ A cóż Ci więcej potrzeba, jak łaska i błogosławieństwo Boże?

☺️ Pan też dziś mówi:”(…) kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” Łk 14,13-14

👉 I na co tu Pan Ci wskazuje?

❣️ Na bezinteresowną dobroć, bądź dobry dla każdego, bądź hojny dla każdego,nie patrz na jego stan finansowy, materialny, czy jakiś status społeczny

❣️ Ten człowiek Ci się nie odwdzięczy zaproszeniem do siebie, czy pieniędzmi, ale to sam Pan Ci odda za Twoje dobro i Twoją hojność dla drugiego

🔥 Pamiętaj! Pan dziś mówi bądź dobry, bądź hojny, bądź skromny, bądź pokorny a nie pyszny!

A Pan Ci to wszystko odwzajemni przy zmartwychwstaniu!

Ukryj się pod płaszczem NMP z Guadalupe !

❣️ Kochani w imieniu oo. Franciszkanów i swoim, zachęcamy i zapraszamy do udziału!

❣️ Co miesiąc w każdą ostatnią sobotę miesiąca Msza Święta i nabożeństwo z okryciem płaszczem NMP z Guadalepe

❣️ Powierz Jej siebie i swoją rodzinę, a Ona uprosi u Swojego Syna wszelkie potrzebne Ci łaski

rozważanie niedzielne

🔥 W dzisiejszych czytaniach, poruszany jest bardzo ważny wątek, a mianowicie wątek zbawienia

💪 Kiedy Pan przemierza kolejne miejscowości, ktoś zadaje Mu takie pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” Łk 13, 22

👊 A może Ty też zadawałeś nieraz sobie takie pytanie, może myślałeś o swoim zbawieniu, co zrobić żeby zostać zbawionym, a może nieraz zadawałeś to pytanie samemu Panu…

❤️ Pan daje dziś Ci taką odpowiedź na to pytanie:„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają (…)” Łk 13,24

❤️ Potem Pan Jezus mówi dalej, że Pan domu zamknie drzwi, a na zewnątrz zaczną wołać do Niego: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Łk 13,25-27

🤔 Co znaczą dla Ciebie słowa Pana Jezusa…

👉 Po pierwsze droga do Domu Ojca prowadzi przez ciasne drzwi, więc nie jest to droga „usłana różami”, jest to droga nieraz trudna, z cierpieniem, błędami, bólem i różnymi sytuacjami w życiu.
Ale sens tej drogi tłumaczy dziś List do Hebrajczyków, w którym św. Paweł pisze: „Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości” Hbr 12,11
I pisze również:”Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, kogo za Syna przyjmuje Hbr 12,5

💪 Dlatego nie załamuj się kiedy jest trudno, nie upadaj na duchu, Pan Cię kocha, jesteś Jego umiłowaną Córką i umiłowanym Synem

👉 Po drugie droga do zbawienia, to droga sprawiedliwości.
Nie wystarczy, że będziesz chodzić na mszę świętą, nie wystarczy, że będziesz spełniać „obowiązki religijne”, bo Pan może Ci powiedzieć: „Odstąp ode mnie!”

🔥 Pan oprócz życia zgodnego z przykazaniami, chcę abyś miał z Nim relację, abyś Go poznał, ufał Mu, wierzył w Niego. I żeby z tej miłości do Niego wypływały Twoje dobre uczynki, sprawiedliwe postępowanie i miłość wobec drugiego człowieka

🔥 Tak więc Panu nie chodzi o „rytualne wypełnianie obowiązków religijnych” ale o relacje i życie w ciągłej Jego obecności wśród ludzi

❣️ Na samym końcu Ewangelii Pan Jezus mówi wprost, że Królestwo Boże jest dla każdego: „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym” Łk 13,29

👊 Królestwo Boże jest dla każdego, więc i dla Ciebie

❣️ A na koniec pamiętaj, Pan nigdy nie rzuca słów na wiatr ❣️

Msza Święta za wstawiennictwem Św. Charbela

❣️ W imieniu oo. Franciszkanów ale i swoim, najmocniej zapraszamy na Mszę Świętą za wstawiennictwem św. Charbela

👉 Odbywa się ona każdego 22-go dnia miesiąca

🔥 Ojciec Święty Franciszek niegdyś powiedział o Nim, że „Jest to jeden z najbardziej aktywnych świętych dzisiejszych czasów”

💪 Dlatego tym bardziej przyjdź i proś Pana o wszelkie potrzebne Ci łaski

Święto Wniebowzięcia NMP

❤️ Dzisiejsza Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest bardzo bogata w Słowie.

📖 Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana wskazuje czas: <Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca> Ap 11,10a

⏳ To nie są czasy odległe, to dzieje się dziś. Czy na pewno w to wierzysz?

📖 Drugi List do Koryntian mówi nam: „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” 1 Kor 15,22

🌱 Nasze życie to przedsionek życia wiecznego. To od Ciebie zależy przynależność do Chrystusa. On Cię wybrał, On za Ciebie zmarł i zmartwychwstał.

❓ A jak jest z Twoim życiem? Żyjesz? A czy żyjesz w Chrystusie i dla Chrystusa?

💙 Historia Zbawienia dzieje się dzięki Najświętszej Maryi Pannie, Jej 👉 Fiat 👈. Jej pokora i poddanie się Panu Bogu winne być dla nas wzorem do naśladowania.

💪 To On, Wszechmocny Pan Bóg czyni wielkie rzeczy pokornym!

♥️ Pokora. Jakże wymagająca cecha. Jednak świadcząca o dojrzałości duchowej i psychicznej. A tak często zamieniamy ją na pychę. Zbyt często.

💙 Maryjo! Ucz nas pokory! W relacjach z bliskimi, w rodzinie, we wspólnocie!

🎶 W Twoje Święto Wniebowzięcia Cię do nieba pragniemy śpiewać:

Zawitajże Królowo w słońca blasku

Wieniec ponad Twoja głową z gwiazd dwunastu.

Zawitajże Królowo w blasku słońca,

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca.

rozważania niedzielne

😊 🎼 „Pan troszczy się o mnie” wybrzmiewa w dzisiejszym psalmie, choć ewangelista Łukasz podaje bardzo niepokojące słowa „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął (Łk 12,49) i dalej przedstawia nam pytanie Jezusa. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”(Łk 12,50)

🤔 Co to znaczy? Jezus, który jest Królem prawdy, miłości i pokoju przyniesie rodzinom rozłam 😲 ? „Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu” (Łk 12,51)

🤨 W pierwszym momencie tekst ten może nas zaniepokoić a nawet i przerazić ale po chwili zastanowienia sami możemy powiedzieć: „Z nadzieją czekam na Pana… , Boże mój, nie zwlekaj!” (Ps.40 (39), 2,18)

☄️Ogień, który jest symbolem oczyszczenia ma nas i nasze rodziny oczyścić z grzechu i tego wszystkiego co oddziela nas od Boga 🔥. Na tym właśnie tle w naszych rodzinach może dochodzić do rozłamów, kiedy Ci co dadzą się zwieść grzechowi będą przeciw prawdzie 😥

🤗 Ewangelista radzi wszystkim, którzy opowiedzą się za Prawdą aby nie zwątpili. „Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu”. (Hbr.12,4)

😊 I tak jak Jeremiasza ocalił od śmierci tak i „(..) nas Pan wysłucha, bo On jest naszym Wspomożycielem i Wybawcą”. (Ps.40(39),18)

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

spotkanie przy ognisku

🤗 Wprawdzie rok formacyjny za nami ale… przecież wspólnota to też relacje, przyjaźnie i tęsknota za sobą

😍 W związku z tym „spragnieni” wspólnego spotkania, zorganizowaliśmy ognisko

☺️ I w tym miejscu bardzo dziękujemy Reni, która nas ugościła na swoim podwórku

☺️ I każdemu kto przyszedł i zechciał się spotkać, porozmawiać, pośmiać, zjeść kiełbaskę i pośpiewać przy akompaniamencie naszej diakoni muzycznej i Ojca Stanisława

❣️ Chwała Panu za ten czas!

I za możliwość wspólnego spotkania ❣️

rozważania niedzielne

📜 Dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo bogate w Swojej treści

☺️ W Ewangelii Pan składa obietnicę nieba dla każdego z nas i daje rady, co zrobić aby je osiągnąć

🤗 Kieruje do uczniów takie słowa: „Nie bój się mała trzódko, bo spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo” Łk 12,33

❤️ Czy zauważyłeś kiedykolwiek z jaką czułością Pan Jezus zwraca się w tym jednym zdaniu do Ciebie?

❤️ On nie używa słowa Ty „baranie, czy owco”, mówi „mała trzódko” bardzo zdrobniale i czule.

❤️ Ponadto mówi „nie bój się”, bo mój Tata chce Ci dać królestwo.

☺️ A dalej udziela rad jak to królestwo osiągnąć: „Sprzedajcie swoje dobra i wspomóżcie potrzebujących! Sprawcie sobie sakiewki, które się nie zużyją, skarb niewyczerpany w niebie (…)” Łk 12,33

❓ Czyli, jak osiągnąć obiecane królestwo?

👉 Nie skupiaj się tylko na życiu tu i teraz i gonieniu za dobrami i bogactwami tego świata, ale zobacz też człowieka obok

👉 Gromadź skarby w niebie, nie na ziemi, tak mówi Pan: „Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce” Łk 12,34

❣️ Zobacz sam jak Panu zależy na tym abyś został zbawiony

❓A czemu Mu zależy?

Bo Cię kocha i pragnie abyś osiągnął królestwo, które Ci daje

💪 Jeżeli masz trudności, aby uwierzyć, że ta obietnica jest też dla Ciebie, pomódl się do Pana, aby wypełnił Cię pragnieniem nieba i świętości

rozważanie niedzielne

📜 Ewangelia z dzisiejszej niedzieli jest bardzo głęboka w swej treści. Uświadamia nam całą marność rzeczy, które nas otaczają

☺️ Przyjęcie jej treści wymaga od nas niezwykłej dojrzałości i pokory. Oto bowiem praca rąk naszych ma nas ubogacać i uświęcać a nie deprawować. „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” 😇 (Kol. 3,2)

💪 Czeka nas zatem ciężka i wytrwała praca aby się odnawiać i stawać lepszymi. Ewangelista podpowiada co należy robić ? „Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol.3,5)

❗️I dalej przestrzega i poucza: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia” (Łk.12,15)

🤭 Jakże myśl ta jest dla niektórych odkrywcza ale i trudna do przyjęcia. Bo oto nasze wykształcenie, intratna posada, stan konta, wszelkie dobra i majętności, piękne stroje i biżuteria nie gwarantuje nam długiego życia

⁉️ „Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Gdyby Pan jeszcze tej nocy zażądał Twojej duszy od Ciebie?” (Łk.12,20)

🤔 Czy pomyślałeś kiedyś o tym ?

📣 Ale abyś nie popadł w rozpacz wołaj do Pana: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps. 90 (89), 12)

🔥 Niech ta mądrość pomoże nam być chciwym na miłość Bożą, na dobre uczynki, łaskę która będzie wspierać pracę rąk naszych

🔥 Jeżeli wcześniej o tym nie myślałeś to już od dziś staraj się gromadzić swoje skarby u Boga a nie tylko dla siebie!

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

rozważanie niedzielne

🤗 Słowo Boże przygotowane dla nas przez Kościół na dzisiejszy dzień, pokazuje jaka powinna być Twoja modlitwa

👀 Jest to szczególnie zauważalne w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju i w Ewangelii według św. Łukasza

📖 W pierwszym czytaniu spotykamy się z Abrahamem, który wstawia się u Pana Boga za Sodomą i Gomorą, której mieszkańcy poważnie zgrzeszyli

🙏 Abraham prosi Pana na modlitwie, aby nie niszczył miasta ze względu na prawych jego mieszkańców: „(…) Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? Rdz 18,23-25, Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich».”Rdz 18,26 Dalszy tekst pokazuje jak Abraham „targuje” się z Panem o kolejnych sprawiedliwych i dochodzą aż do dziesięciu osób i Bóg obiecuje nie niszczyć miasta jeśli znajdzie choć tych dziesięciu sprawiedliwych w nim

☺️ Bardzo ciekawe jest w tym tekście, jak Abraham zwraca się za każdym razem do Boga, używa takich słów: ” Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę (…)” Rdz 18,30, czy „Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem (…)” Rdz 18, 31

❓ Co te słowa z pierwszego czytania mówią Ci dzisiaj?

👉 Stawiaj na pokorę w modlitwie, tak jak Abraham i proś Pana o wszystko

👉 Bądź wytrwały w modlitwach

👉 Bądź blisko Pana, stawaj z Nim ” oko w oko”, „serce w serce” jak Abraham, który „podszedł do Niego” Rdz 18, 23 (…) by się modlić

🤔 To wszystko powyżej potwierdza też dziś Pan Jezus w Ewangelii, mówi tak: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone” Łk 11,9

❤️ Ponadto Pan Jezus uczy dziś modlitwy „Ojcze nasz” i prosi żebyś się tą modlitwą modlił.

❓ Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tą modlitwą?

❓ Czy może odmawiasz ją z przyzwyczajenia i bez myślenia?

💪 Zastanów się choć nad pierwszym zdaniem: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie (…)”

😍 Już z niego wypływa Twoja relacja z Bogiem. On jest Twoim Ojcem, Tatą. Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale…… Masz Tatę w niebie❗❗❗

😄 Spróbuj kiedyś, zamiast słowa „Ojcze” użyć słowa „Tatusiu”, zobaczysz, że wiele się zmieni, że jeśli masz problem ze stanięciem na modlitwie w bliskości z Panem, to Ci pomoże

❣️ Bo to już nie będzie Ojciec, Bóg, który jest daleko w Niebie ale to będzie kochający Tatuś, który jest blisko i który Ci mówi: „Proś a otrzymasz”

😁 A co jeśli masz problem i nie umiesz się modlić? Na to jest też odpowiedź w dzisiejszej Ewangelii: „Jeden z Jego uczniów poprosił Go: Panie naucz nas modlić się” Łk 18, 1

👊 Ty też jeśli nie umiesz, proś Pana: „naucz mnie modlitwy”

❗I pamiętaj, choćby wydawało się, że Twoja modlitwa nie ma sensu, że jest nie wysłuchiwana, to trwaj i nie poddawaj się ❣️