Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego – podziękowania

🔥 Za nami czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 🔥

🕒 Czas przepełniony wołaniem Duchu Święty przyjdź! Wylewaj się na nas! Wypełniaj serca Swoją obecnością, Swoimi darami i charyzmatami ❣️

❤️ Był to czas:

👉 konferencji

” Posługa darami Ducha Świętego w Kościele, wspólnocie, w domu”, za której wygłoszenie dziękujemy Ojcu Wojciechowi

👉 uwielbienia Pana, za Jego wszechmoc, za Jego Ducha, za Jego miłość, za to, że dzięki Duchowi Świętemu możemy do samego Boga wołać „Tatusiu”, za to, że czyni nas Swoimi dziećmi i dziedzicami. Za prowadzenie tego uwielbienia dziękujemy diakoni muzycznej 🎸oraz Sylwii i Ani

👉 modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego, tutaj serdecznie dziękujemy za posługę ojcu Stanisławowi i diakoni wstawienniczej

👉 wspólnej Eucharystia w Święta Zesłania Ducha Świętego

☺️ Kochani również bardzo dziękujemy Wam, za to, że zechcieliście być z nami i z nami czuwać, jak niegdyś Apostołowie w wieczerniku 💪

🤲 Bogu niech będą dzięki za ten wieczór i za Jego Ducha, którego do nas posyła, Ducha Prawdy, Ducha Miłości, Ducha, który wszystkiego nas nauczy!

🙌 Chwała Ci Panie!

rozważanie niedzielne

🔥 Veni Sante Spiritus 🔥 Przyjdź Duchu Święty wołamy dziś i Duch Święty przychodzi 🔥🔥🔥

🕊 Dziś radujemy się z Jego przyjścia, bo oczekiwaliśmy Go z taką samą nadzieją i niecierpliwością jak Apostołowie.

🐑 Sam Jezus obiecał nam Jego przyjście, abyśmy nie ustawali w drodze do Ojca i byli Duchem Świętym umocnieni na tej drodze. Mówił „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». (J14, 23-26)

🤔 Czy Apostołowie potrzebowali Ducha Św. skoro znali Jezusa ?

🤭 Oczywiście, że tak. Po wstąpieniu Jezusa do nieba, „pogrążyli się w bojaźni”. Pismo Św podaje, że chronili się w obawie przed Żydami, czyli współczesny im świat ich przeraził. Ukrywając się dali dowód swojego lęku i strachu. A może dopadła ich depresja i panika, że na zawsze utracili Kogoś kto odmienił ich życie.

🫵 Dziś to my jesteśmy współczesnymi apostołami i jest tyle rzeczy, które nas przytłacza kiedy tracimy Jezusa z oczu 🥲

📣 Dlatego z całą mocą wołajmy o Ducha Świętego🔥

🔥🔥🔥 Przyjdź Duchu św i odmień nasze życie, abyśmy nie żyli tylko tym co cielesne i pochodzi z tego świata ale abyśmy żyli według Ducha, jeżeli On w nas mieszka.

💎 Co wtedy zyskamy ?

🔥 Będziemy nazwani synami bożymi

🔥 Bez obawy będziemy mogli wołać do Boga „ABBA Ojcze”

🔥 Będzie nas wspierał w każdej sytuacji życiowej

🔥 Zostaniemy wskrzeszeni mocą Tego, który wskrzesił Jezusa z martwych

🔥 Pamiętaj, że Duch Święty to najdoskonalszy Gość i nigdy nie przychodzi do Ciebie z pustyni rękami. W prezencie obdaruje Cię swoimi darami i charyzmatami 🎁🎁🎁

📣 Wołaj więc: Duchu Święty, nasz Pocieszycielu daj mi ducha mądrości, abym poznał Prawdę wiekuistą, którą Ty jesteś Boże.

📣 Daj mi ducha rozumu, abym na ile mój umysł pojąć może, rozumiał prawdy wiary.

📣 Daj mi ducha umiejętności, abym dostrzegał w świecie dzieło Twojej dobroci i pamiętał, że dobra stworzone mają mnie prowadzić do Ciebie

📣 Daj mi ducha rady, abym w chwilach trudnych wiedział jak postąpić

📣 Daj mi ducha męstwa, abym w czasach szczególnych trudności i pokus umiał odeprzeć ataki nieprzyjaciela

📣 Daj mi ducha pobożności, abym chętnie przestawał z Tobą na modlitwie i dostrzegał w ludziach swoich braci

📣 Daj mi ducha bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który mnie od Ciebie oddala

🔥🔥🔥 Uwielbiam Cię Duchu Święty, za to że mnie oświecasz, prowadzisz, nauczasz i pocieszasz. Poddaje się pod Twoje nieomylne prowadzenie i spraw abym poznawał Twoją wolę 🔥🔥🔥

Błogosławionej niedzieli w obecności Ducha Świętego 🕊🕊🕊

Rekolekcje Moc Błogosławieństwa

📣 Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne 📣

♥️ MOC BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ♥️

⏳ Przed nami III część rekolekcji prowadzonych przez naszą wspólnotę wraz z o. Wojciechem. Poprzednie serie to 👉 MOC UZDROWIENIA 👈 oraz 👉 MOC WOLNOŚCI 👈

📖 Księga Nehemiasza 9,5b: „Wstańcie, błogosławcie Pana, Boga naszego.”

📌 Polecamy gorąco zbliżające się rekolekcje. Będzie to czas przyjęcia zdolności od Pana, wyciągnięcia rąk po Jego błogosławieństwo, a otrzymawszy kładź je tam gdzie go brak…

🔥 Błogosławieństwo poszerza serce i wyzwala z egoizmu

🔥 Błogosławieństwo pomaga znosić cierpienie

🔥 Błogosławieństwo scala Rodziny

🔥 Błogosławieństwo daje bogactwo życia

🔥 Błogosławieństwo to wypowiadanie woli Boga

📒 KKK 2626: Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa.

❓ Pragniesz rozpocząć życie z MOCĄ Bożą? 👉 Te rekolekcje są właśnie dla Ciebie‼️

🔸 nauczanie 🔸 modlitwa wspólnotowa 🔸 modlitwa wstawiennicza 🔸praca w grupach 🔸 Eucharystia 🔸 Wspólnota 🔸

🤔 Kiedy: 11-12 czerwca br.

🤔 Gdzie: salki przy kościele oo. Franciszkanów

🤔 Koszt: 40 zł* (2 obiady, kolacja, sprawy organizacyjne)

🤔 Gdzie się zapisać: w zakrystii oo. Franciszkanów lub w każdą środę o godz. 18.15 w salce przy kościele

*warunek: uczestnictwo w całych rekolekcjach tj. sobota-niedziela, wpłata całości (40zł) przy zapisie

✝️ Prowadzi: o. Wojciech Kiełtyka i Wspólnota Posłani w Duchu Świętym

❤️ Niech Twoje życie stanie się BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM! ❤️

Nowenna do Duch Świętego

🤨 Myślę, że niejeden z nas miał w swoim życiu taką sytuację, że spotkał osobę mówiącą w nieznanym mu języku. I miał problem, żeby ją zrozumieć. No i co wtedy?

🤗 Wtedy przydałby się tłumacz

☺️ Podobnie jest z darem języków, aby zrozumieć, co jest mówione w językach, potrzebna jest osoba obdarzona darem tłumaczenia języków

❓Na czym on polega ❓

🔥 na przekazywaniu wiadomości, jakie pragnie zakomunikować Duch Święty w językach

🔥 na przekazywaniu informacji od Jezusa, który jest zawsze obecny wśród swego ludu zebranego w Jego imię

💪 Już co nieco wiemy, ale warto jeszcze zauważyć, że:

👉 dar tłumaczenia nie jest literackim przekładem wiadomości

👉 jest to zupełnie oddzielny dar, który nadaje sens całości, a nie tłumaczy poszczególnych słów

👉 może on być dany, tej samej osobie, która przekazuje wiadomość w językach, może też być udzielony innej osobie, lub kilku osobom

🎁 Dar tłumaczenia języków jak wszystkie inne jest dla każdego i każdy może o niego prosić Ducha Świętego.

🙏 Jeśli pragniesz tego daru to módl się i proś Ducha Świętego: Duchu Święty udziel mi daru tłumaczenia języków! Abym mógł głosić Twoje słowo, słowo pełne miłości i łagodności! Przyjdź Duchu Święty! 🔥

💥 A na podsumowanie zapraszam Cię do przeczytania świadectwa Sylwii, o jej zetknięciu się z darem tłumaczenia języków…

😊 Jestem przekonana, że modlitwa językami porusza serce Boga zaś charyzmat tłumaczenia języków, porusza serce człowieka. ❤️‍🔥 Właśnie takiego poruszenia serca doświadczyłam tylko raz w życiu, będąc na spotkaniu przedstawicieli wspólnot charyzmatycznych archidiecezji przemyskiej. ☀️🔥☀️ W kaplicy trwała adoracja i wspólnie uwielbialiśmy Jezusa za dar Jego obecności, prosząc tym samym o Ducha Świętego na czas tego spotkania. W czasie tego uwielbienia zaczęły padać pojedyncze zdania modlitwy językami i nagle usłyszałam pojedyncze zdania, które podawały znaczenie tych słów. Ich moc i znaczenie były budujące, pokrzepiające i poruszało moje serce❤️‍🔥🕊 W tym czasie czułam żywą obecność Jezusa, jakby to On sam do nas przemawiał, zapewniając nas o Swojej miłości ❤️🎁 warto prosić o ten dar Ducha Świętego dla budowania Jego Mistycznego Ciała 🔥🔥🔥

Nowenna do Ducha Świętego

❤️ Serce mówi do serca ❤️

🗣️ Charyzmat mówienia językami 🗣️

🤲 Dar języków inaczej glosolalia, to modlitwa skierowana do Pana Boga, jako forma wychwalania Stwórcy.

📖 „Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu.” 1 Kor 14,2

🤲 Dany nam do kontaktu między nami a Panem Bogiem, nawet jeśli modlimy się w obecności wspólnoty.

📖 „Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego.” 1 Kor 14,4

❓ Czym jest w istocie dar języków ❓

🔹 Modlitwą wypowiadaną w jakimś nieznanym języku

🔹 Zdaniami, które nie są jasne w sposób rozumowy

🔹 Używanie języka do przekazywania Panu odczuć, które nie pochodzą od nas samych

🔹 Mówienie tego co sugeruje Duch Święty, bez rozumienia nawet sensu słów

🔹 Wypowiadanie niewypowiadalnego

⚠️ Człowiek obdarzony tym darem nie wpada w trans, nie przyjmuje dziwnych póz, ale modli się w pełni władz umysłowych, przy pełnej świadomości tego, co się z nim dzieje. Jest w pełni wolny, może zacząć kiedy chce i skończyć, kiedy uzna za stosowne

↗️ Cel daru języków ↖️

📖 „Podobnie także Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.” Ez 8,26-27

➡️ To Duch Święty w chwili naszej słabości modli się w nas. On wie najlepiej jakich słów użyć, aby trafiły wprost do serca samego Boga.

📖 „aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.” Flp 2,11

➡️ Wszelki język! A więc wszystkie języki jakimi mówiono na świecie od jego stworzenia po dzień dzisiejszy. Także i te języki, jakimi będzie się jeszcze mówić w przyszłości.

📣 Wszystkie one powinny wyznać, że Jezus Chrystus jest PANEM! 📣

❓ Jak go otrzymać ❓

➡️ Zalecane jest powtarzanie wiele razy, szybko wezwania 🤲 Abba, Ojcze! 🤲 Jezus 🤲 Jeshua 🤲

➡️Po kilku minutach można zaprzestać i próbować wydobyć z gardła dźwięki bez znaczenia. Jest to moment, kiedy Duch Święty może wkroczyć ze swym własnym słownictwem

🧐 Nie można się dziwić, że na początku trudno będzie wymówić niektóre dźwięki, Nasz Pan uraduje się, słysząc nas wychwalających Go w ten sposób – niczym mama słysząca pierwsze słowa dziecka, nieporadne jeszcze i ledwie zrozumiałe

❤️ Dar ten przypomina charakterystyczne dla dzieci gaworzenie. Dlatego jest on tak ważny, wychowuje nas bowiem do postawy dziecięctwa Bożego i ufnego oddania się Bogu i poddania się Duchowi Świętemu, aby On kształtował nasze życie wewnętrzne, modlitwę i nasz osobisty kontakt z Jezusem 👶

❓ Kiedy należy się modlić w językach❓

➡️ Zawsze, kiedy chcemy wychwalać Pana, a nie znajdujemy odpowiednich słów. Taka modlitwa nie zastępuje innych form, ale przygotowuje do nich

📖 „Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu.” Ef 6,18

📢 Zatem wołaj do Ducha Świętego 📢

Duchu Święty módl się we mnie! Używaj moich ust tak, jak sam chcesz! Abym w sposób nieskrępowany ograniczeniami moimi ludzkimi chwalił Jezusa Chrystusa i Boga Ojca!

🔥 Poczytaj jak Mariola otrzymała dar języków 🔥

Może wielu z Was, którzy to czytacie, myśli sobie dar języków jest nie dla mnie, mają go inni, może bardziej ” święci”, może bardziej idealni, ale ja?? Ja to na pewno nie będę takiego daru miał.

Wyobraźcie sobie, że kiedyś też tak myślałam, do pewnego dnia…

Było to jakieś trzy a może cztery lata temu, pojechałam z mężem i kolegą na Strefę Uwielbienia i akurat posługiwali tam włoscy księża. Kazali wszystkim wyjść na środek pod scenę i powtarzać tylko jedno słowo a było to słowo „Amen”, „Amen”, „Amen”… i tak w kółko. Pomyślałam sobie, po co? Ale powtarzałam, po kilku powtórzeniach zauważyłam, że zaczęłam wypowiadać już nie tylko słowo „Amen”, ale też inne nie znane mi pojedyncze słowa. Wróciłam do domu, mówię do męża, chyba mam dar języków.

I faktycznie…na początku były to pojedyncze słowa, potem już całe zdania i ten dar do teraz się u mnie rozwija i zmienia. Wykorzystuję go w modlitwie sam na sam z Panem, w modlitwie uwielbienia, w sytuacjach kiedy po prostu, po ludzku nie mam sił się modlić, albo brakuje mi słów. Ten dar jest mi bardzo pomocny w budowaniu relacji z Panem. I jestem bardzo wdzięczna, że go otrzymałam.

Chwała Panu!

Nowenna do Ducha Świętego

🌍 Współczesność, która nas otacza pełna jest pułapek w które łatwo wpaść. Zaczyna się niewinną zabawą: wiarą w horoskop, partyjką tarota, wizytą u wróżki, seansem spirytystycznym dla szpanu i nawet nie wiemy, kiedy jesteśmy w przestrzeni złego ducha.

🧌 Wchodzimy w przestrzeń zła też nieświadomie przez nadużywanie alkoholu, narkotyki, pornografię i nawet nie mamy pojęcia jak zły duch zaczyna nami sterować, chcąc za wszelką cenę pozostać niezauważonym.

🤔 Skąd pewność, że zły duch istnieje i nie jest, jak niektórzy sądzą postacią z bajki?

📜 Przede wszystkim mówi o tym Pismo Święte wielokrotnie od Księgi Rodzaju po Dzieje Apostolskie. Najważniejsze, że „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” ( 1J 3,8) Do Apostołów sam Jezus zwracał się: „uzdrawiajcie chorych(…) i wypędzajcie złe duchy” (Mt10,8) oraz „w imię moje złe duchy będą wyrzucać” (Mk16,17)

🔥 I oto ukazuje się nam kolejna przestrzeń działania Ducha Świętego a mianowicie, rozeznawanie duchów, które jest charyzmatem otwierającym nasze oczy na świat niewidzialny.

💥 Jest to stan nadprzyrodzonego oświecenia pozwalający dostrzec prawdziwe i zarazem głęboko ukryte przyczyny niektórych zjawisk tajemniczych, nie do rozwikłania po ludzku

💥 Charyzmat rozeznawania jest darem ważnym i cennym służącym do budowania Mistycznego Ciała Jezusa

💥 Autentyczny dar rozeznaje świat duchowy a nie skupia się na moralnej ocenie bliźniego

💥 Jest gwarantem autentyczności innych darów Ducha Świętego, w tym daru języka

💥 Potwierdza autentyczność proroctw

💥 Uwrażliwia się w obecności duchów przeciwnych Bogu

💥 Rozeznaje czy uzdrowienie pochodzi od Jezusa

💥 Rozróżnia choroby i ich prawdziwe źródło, dlatego osoba z tym charyzmatem wie jak najlepiej bliźniemu pomóc. Rozeznaje bowiem, czy wystarczy mu modlitwa uwolnienia czy należy ją pokierować do egzorcysty.

🔔 Jak ważne jest aby w życiu swoim i w swojej rodzinie wybierać dobro i być blisko Boga uzmysławia krótka konferencja Ks. prałata Mariana Rajchla ZŁY DUCH W RODZINIE- https://www.youtube.com/watch?v=pMxOnw2UdnY

🙏 Nie bój się prosić Ducha Św o ten dar:

„Panie, który jesteś Prawdą, poprowadź nas trudną drogą rozeznawania.

Pomóż nam dostrzec podstępy złego ducha i odrzucić je, a zachować tylko to, co pochodzi od Ciebie”

🛡 Odwagi 🗡 bo Ja jestem z Wami aż do skończenia świata 🔥

Nowenna do Ducha Świętego

🤔 Chyba każdy z nas chciałby znać przyszłość, jak nie swoją to kogoś bliskiego….. I z tym kojarzy nam się proroctwo, ale czy proroctwo jest właśnie tym? Czy jednak czymś innym?

❤️ Śpieszę z pomocą….

Faktem jest, że przepowiadanie przyszłości stanowi część proroctwa, ale nie obejmuje całkowicie jego treści, gdyż:

👉 proroctwo jest przede wszystkim dobrą nowiną. Dobrą nowiną, o tym, że Bóg kocha człowieka

👉 proroctwo zawsze objawia miłość Pana. Nie oznacza to, że nie może być trudne, że nie może powodować łez, bo proroctwo nie zawsze jest słodkim różowym cukierkiem, ponieważ Bóg, kiedy wyznaje, że nas kocha, jednocześnie czasem mówi bardzo trudne rzeczy

👉 ale pamiętaj jeśli w proroctwie Pan przekazuje upomnienie to zawsze odbywa się to w ojcowskiej atmosferze

👉 proroctwo to przekaz radości, światła, pocieszenia i nadziei, nigdy nie są to rozkazy

💪 Już wiemy czym jest proroctwo, ale po czym poznać, że jest autentyczne?

💥 powinno ono zostać osądzone przez wspólnotę, której Duch Święty udzielił daru rozeznawania

💥 w treści proroctwa, powinny być elementy dodające odwagi, łagodnie upominające

💥 głównym celem proroctwa powinna być chwała Boża

💥 pewność, że proroctwo dotyczy przyszłości, można osiągnąć dopiero kiedy zostanie spełnione

💥 treść konkretnego proroctwa musi być zgodna ze Słowem Bożym, nauczaniem Kościoła oraz powinna kierować ku życiu wiecznemu i rozwijać w nas życie Chrystusa

❓A po czym rozpoznać proroctwo jako dar Ducha Świętego?

🔥 Szczery dar Ducha Świętego nie powinien mieć innych celów jak wychwalanie Chrystusa i budowanie Kościoła. To odróżnia go od przepowiedni magów, wróżbitów i innych, którzy traktują proroctwa jako zawód, czy sposób bycia. 🔥 Ponadto celem proroctwa jest przekonanie drugiego, że Bóg jest realnie obecny oraz jego pokrzepienie

👫 A kim jest „prorok”?

– to osoba, która mówi w imieniu Pana, przesyła specjalną wiadomość wspólnocie, ale czasem też pojedynczej osobie – a wszystko to przy inspiracji Ducha Świętego

🗯️ Myślę, że każdy z nas potrzebuje nieraz proroctwa, w którym Pan będzie ogłaszał, że kocha, będzie pocieszał, dodawał otuchy, czasem upominał, jeśli czujesz taką potrzebę to proś Pana: Panie potrzebuję Cię usłyszeć! ♥️

📣 Na koniec ważna wiadomość:

☺️ dar proroctwa jest dostępny dla każdego a więc też dla Ciebie, ponieważ bierzesz udział w misji prorockiej Jezusa jako Głowy Kościoła, więc możesz też mówić w Jego imieniu, jeśli tylko Duch Święty udzieli Ci takiego charyzmatu.

I jeszcze krótkie świadectwo o usłyszanym i spełnionym proroctwie w życiu Marioli:

🙏 „Jestem ponad 10 lat po ślubie, przez długi czas wynajmowaliśmy z mężem mieszkanie. Po prawie 8 latach doszliśmy do wniosku, że czas na zmiany w naszym życiu, czyli czas na zakup domu. Zaczęliśmy się rozglądać po rynku nieruchomości ale ceny były bardzo wysokie i nie było nic, co by spełniało nasze wymagania. Pewnego dnia pojechałam na forum charyzmatyczne i usłyszałam tam takie niesamowite słowa: „jest tu osoba, która szuka domu. Nie martw się Ja znajdę Ci dom”. Pierwsze jak to usłyszałam to byłam w szoku i sobie pomyślałam to nie do mnie 🤔, to nie możliwe…. Ale wróciłam do domu, powiedziałam mężowi, a on na to, że jak nic to do nas. To było w sobotę, a w poniedziałek wyobraźcie sobie włączyłam oferty nieruchomości i wpadł mi w oko dom, taki o jakim marzyliśmy z mężem. Umówiliśmy się na jego obejrzenie i od razu zdecydowaliśmy się go kupić, miał wszystko co chcieliśmy, nawet wymarzone schody w środku. Modliliśmy się, żeby Pan „załatwił” nam kredyt, co też się stało i od dwóch lat jesteśmy posiadaczami domu. Dodam jeszcze, że to był jedyny dom, który obejrzeliśmy i od dnia kiedy usłyszałam słowa Pana do zakupu domu minęły dwa miesiące. Pan faktycznie nam znalazł dom, dom z marzeń i za to Chwała Mu!”

Nowenna do Ducha Świętego

🔥 Dziś cuda są konieczne! Tak samo jak ponad dwa tysiące lat temu. Winniśmy prosić o nie i je czynić!

🤝 Jezus złożył nam obietnice: „Wszystko jest możliwe dla tego kto wierzy.” Mk 9,23

Oraz

„Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: «Podnieś się i rzuć się w morze!» a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie!” Mk 11,22-23

❓ Czego potrzeba aby czynić cuda ❓

♥️ wiary serca

♥️ wiary niezachwianej

♥️ oddania się w całości Panu Bogu

🤔 Aby nie zwątpić, Jezus zapewnia dodatkowo:

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” Mt 24,35

☝️ Apostołowie potraktowali dosłownie zapewnienia Jezusa i czynili cuda takie, jak ich Mistrz, a nawet większe.

🤔 Czy my boimy się traktować obietnice Jezusa dosłownie?

🤔 Czy brzmią zbyt realnie?

👤 Każdy z nas, także i Ty, który czytasz te rozważania, może mieć dar czynienia cudów i rzeczywiście cuda czynić!

⛰️ Możesz poruszać góry! – nie koniecznie te skaliste, ale góry przeszkód i kłopotów. Możesz zmieniać sytuacje, które na ludzki umysł wydają się bez wyjścia!

☺️ Posiadanie charyzmatu czynienia cudów nie jest przywilejem dla wybranych. Jest to dar dla każdego, a w szczególności dla wspólnot.

👉 Więc i dla Ciebie! Proś Ducha Świętego a w sercu mocno wierz, że to się spełni!

📣 Wołaj 📣

Duchu Święty przyjdź! Przyjdź ze Swoim darem uzdrawiania do mnie! Uzdalniaj moje serce do stawania się narzędziem w Twoich rękach, posłusznym woli mego Boga! Aby Twoja chwała, chwała Boga się objawiła, a ludzkość powróciła do wiary!

🧑‍⚕️ Pan Bóg uzdrowił Jadwigę i Jej siostrę w jednym momencie!:

Kilka lat temu, byłam na wydarzeniu ewangelizacyjnym Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów. Co ważne, była też tam moja siostra. Tak się złożyło, że obie źle się czułyśmy w niedzielę. Miałyśmy uciążliwy ból głowy, ja z racji upadku na ziemię, a siostra przez zmęczenie i osłabienie. Widząc nasze dolegliwości, brat ze wspólnoty, wraz ze swoimi dziećmi zaczął się modlić o cud uzdrowienia. Wiara Jego i każdego dziecka mnie osobiście nawracała. Ta ufność jakby nadludzka, że skoro proszą swojego najlepszego Tatę to się to stanie. Tam nie było wątpliwości! I rzeczywiście, obie nas wtedy Pan Bóg uzdrowił z bólu głowy. Mnie też napełnił wiarą i pewnością, że jak się prosi i w sercu mocno wierzy to dzieją się cuda!

Chwała Panu!

Nowenna do Ducha Świętego

🤷‍♀️ Nie dziwi nikogo, że spotkania i rekolekcje prowadzone przez znanych w świecie charyzmatyków gromadzą rzesze wiernych. Tym szybciej miejsca uczestników się zapełniają, jeżeli w programie jest Msza Św z modlitwą o uzdrowienie.

🤔 Dlaczego tak się dzieje?

🙏 Przede wszystkim dlatego, że to wielkie bogactwo, móc modlić się z człowiekiem silnej wiary w dużej wspólnocie. Ale są tam i tacy, którzy rządni „sensacji”, chcą się upewnić że Bóg uzdrawia także dziś 🔥

🤔 Skąd nasza pewność, że charyzmat uzdrawiania jest prawdziwy i nie nabieramy się na tanie sztuczki?

📜 A to dlatego, że Jezus nam to obiecał a On jest zawsze wierny swemu słowu .

„Na chorych ręce kłaść będą i Ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,17) I dalej : „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy” (Mt 10,8)

🤔 W jaki sposób Jezus leczy choroby duszy, ciała i naszego umysłu?

💥 choroby duchowe leczy poprzez sakramenty

💥choroby ciała i umysłu leczy trzema sposobami : poprzez medycynę, odpowiednich lekarzy i leki. Bezpośrednio bez ingerencji medycyny i poprzez sakramenty

🔥🔥🔥 Charyzmat uzdrawiania to właśnie osobista interwencja Boża w naszą chorobę ! Chcę przekonać każdego z Was, że skoro Jezus uzdrowił każdego kto do niego przyszedł i Go o to poprosił, to nic nie stoi na przeszkodzie aby uleczył Ciebie. Jest tylko jeden warunek – potrzebna jest Twoja wiara!

📜 „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”

(J 14,12.)

🤔 Gdzie najprościej spotkać się z Jezusem?

💒 na Eucharystii, przyjmując Komunię Św. proś Jezusa z wiarą o uzdrowienie. Mówisz przecież : „…ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja” Jezus chce uzdrawiać także Twoje ciało. Dziś można znaleźć liczne świadectwa o uzdrowieniu podczas Mszy Św. więc korzystaj z tego spotkania 🤗

🙏 na nabożeństwach z modlitwą o uzdrowienie, gdzie gromadzą się wierni, chcąc poprosić o wstawiennictwo w tej prośbie do Boga 👨‍👩‍👧‍👦 To dlatego za charyzmatykiem biegnie tłum – bo widzi, że Jego modlitwa jest skuteczna a wiara niczym nie zachwiana 😇

✝️ w konfesjonale, gdzie Jezus uzdrowi Twoją duszę z nieprzebaczenia, urazy, złości, nienawiści, zazdrości, chęci zemsty i wszystkiego co wlewa jad w Twoje serce. Odzyskując spokój, radość, łagodność i dobroć pomagasz ciału zachować zdrowie i młodość 😊

🤔 Jak doświadczyć uzdrowienia?

❣️musisz tego pragnąć, jeżeli coś Ci dolega

❣️proś Jezusa osobiście i z wiarą, jak mówił On sam : „Idź, niech Ci się stanie, jak uwierzyłeś” (Mt 8,13)

❣️proś z radością i łagodnością

❣️usuń wszelkie przeszkody, bo uzdrowienie ma służyć wyższym celom; nawróceniu i całkowitemu uwolnieniu człowieka z niewoli grzechu.

❤️‍🔥Duchu Święty przenikaj mnie, uzdrawiaj i uwalniaj abym jeszcze bardziej kochała Cię, Ty Jesteś moim Stwórcą, Tyś moim Zbawieniem, Ty Jesteś jedynie moim uzdrowieniem ❤️‍🔥

❗️Dlaczego wierzę, że ten dar jest dla każdego? Bo sama go otrzymałam 🤗

W sierpniu 2015r niespodziewanie pojawił się u mnie problem neurologiczny, którego skutkiem okazała się anizokoria prawej źrenicy. Jej nerw został sparaliżowany i pojawił się problem ze wzrokiem, światłowstręt, zawroty i bóle głowy. Nie mogłam czytać, bo jedna źrenica była rozszerzona na maxa a druga maksymalnie zwężona. To powodowało problem jazdy samochodem do pracy, bo nie byłam wstanie prawidłowo określić odległości, a w pracy nie mogłam pracować przed komputerem. Od połowy sierpnia do połowy listopada odwiedziłam kilku znanych specjalistów okulistyki łącznie z profesorem z kliniki okulistycznej w Rzeszowie. Spędziłam tydzień w szpitalu poddając się specjalistycznym badaniom od testów toksykologicznych, badań neurologicznych, badań wykluczających różne choroby po tomografy, rezonanse i usg. Potwierdziły one diagnozę ale wykazały, że leczenia w zasadzie nie ma. Trzeba się nauczyć z tym żyć 🤦‍♀️ możliwość zakrapiania oka i sztucznego zwężania źrenicy, aby je wyrównać, może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia tęczówki i pogorszenia tylko tej sytuacji. Byłam tym zmartwiona, bałam się o wzrok i miałam pewność że żaden lekarz mi nie pomoże 🥲. W grudniu poszłam na nabożeństwo Pierwszego Piątku do Salezjan. Tam organizowano przez 9 m-cy Msze św z adoracją i modlitwą uwielbienia Jezusa. Na Mszy św było kazanie właśnie o tym, że Jezus uzdrawia także i dziś. Musimy w to tylko wierzyć. Po adoracji były modlitwy i każdy kto chciał mógł podejść do kapłana i poprosić właśnie o taką modlitwę. Podeszłam a w zasadzie pobiegłam do kapłana aby pomodlił się, aby Jezus uzdrowił moje źrenice, a kapłan mnie zapytał – czy ja wierzę, że Jezus może to uczynić – zapewniłam z całą stanowczością, że Tylko On – bo przecież tylu lekarzy mnie badało i żaden nic nie poradził.

❗️Jezus uzdrowił moje oczy i od 7 lat nie używam żadnych okularów, gdzie wcześniej przez prawie 20 lat z nich korzystałam przy czytaniu. Intensywnie pracuję, także przed komputerem 🤗

🔥🔥🔥 Chwała Mu za to i za każdy cud, który widzę w moim życiu. Sylwia.

Nowenna do Ducha Świętgo

💪Chcąc poznać charyzmat wiary, warto zacząć od tego czym jest sama wiara jako cnota.

📨 W Liście do Hebrajczyków możemy znaleźć taki fragment, opisujący tą rzeczywistość:

„Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” Hbr 11,1

💥 Wiara jest pewnością, że słowo, które wypowiada Bóg jest prawdą, nawet jeśli nasze oczy widzą całkiem coś innego

💥Wiara to przyjęcie prawd objawionych, dla okazania zaufania Temu, który te prawdy nam przekazał

💥 Wiara to całkowite powierzenie się Bogu i Jego opatrzności, uwierzenie, że On ma najlepszy plan na nasze życie, tylko należy go odkryć i za nim podążać

💥 Wiara jako cnota jest rozpowszechniona wśród chrześcijan i różni się od charyzmatu wiary

🔥 Charyzmat wiary jest nadnaturalnym darem Ducha Świętego, który zostaje nam dany w danej sytuacji, aby spełniły się konkretne dzieła Pana

👥 Osoby z tym darem nie tyle wierzą, że Bóg może dokonać cudu, co są niezbicie przekonane, że w tym momencie go dokonuje a nawet dokonał

☀️ Takie wewnętrzne przekonanie prowadzi te osoby do stanowczego działania, czasem nawet wbrew logice

🔥 Charyzmat ten jest związany z innymi darami Ducha Świętego – przygotowuje je i towarzyszy im, szczególnie ma to miejsce w przypadku daru uzdrawiania, czy czynienia cudów.

💭 Czy zastanawiałeś się kiedyś jak wygląda Twoja wiara? Czy totalnie i całkowicie ufasz Słowu Pana? Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości to wołaj: Panie przymnóż mi wiary!

❤️ I pamiętaj charyzmat wiary jest też dla Ciebie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby o niego prosić, kiedy tylko jest taka potrzeba a zbuduje to Wspólnotę Kościoła.

🙏 Możesz prosić własnymi słowami:

„Duchu Święty przyjdź!

Przyjdź ze Swoim darem wiary! Abym potrafił bezgranicznie wierzyć, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że Ty jesteś Panem cudów!” ❣️

🤗 A na koniec, zapraszam Cię do wysłuchania przykładu/ świadectwa, w szczególności od 18:18sek .