rozważanie niedzielne

🙏 Dzisiejsze słowa Ewangelii prowadzą nas do stwierdzenia, że „Jezus jest źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu”

🤔 Każdy wie, że woda jest niezbędna do życia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, czy roślin

🤔 Zastanów się dlaczego słowa dzisiejszej Ewangelii odnoszą się właśnie do wody?

📖 Pierwsze czytanie pokazuje nam, że brak wody wywołał bunt u Izraelitów, którzy z powodu pragnienia zwątpili w moc Boga, który ich wywiódł z ziemi egipskiej (Wj 17, 3-7)

📖 Drugie czytanie wskazuje na ogromną miłość Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego człowieka – grzesznika, by mógł on dostąpić łaski doznania chwały Bożej (Rz 5, 1-2. 5-8)

📖 Słowa Ewangelii według Świętego Jana ukazują scenę przy studni, gdzie Jezus tłumaczy Samarytance, jaka woda jest człowiekowi najbardziej potrzebna

😇 Jezus mówi do kobiety: „Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu” ( J 4, 5-42)

👉 Zobacz Jezus rozmawia przy studni z kobietą grzeszną, ze skomplikowaną przeszłością, odrzuconą przez społeczność i nie gardzi nią. Wręcz odwrotnie, wskazuje jej, że każdy może czcić Ojca w Duchu i prawdzie i takich właśnie czcicieli szuka Ojciec

😇 Jezus każdym wypowiedzianym słowem, uczynionym gestem, swoją pokorą i oddaniem, całym życiem, nauczaniem i śmiercią na krzyżu pokazuje uwielbienie względem Ojca. Bierz z Niego przykład.

😇 Jezus w akcie nieskończonej miłości nie tylko umiera za każdego z nas, ale daje nam Siebie pod postacią chleba i wina byśmy nie utracili sił w drodze do Ojca – to On jest wodą żywą, dzięki której przestajemy pragnąć tego co doczesne, a zaczynamy pragnąć bliskości z Bogiem na wieczność

🫶 Oznacza to, że nie ważna jest Twoja przeszłość, ważne jest to byś z otwartym sercem pragnął Jezusa tak bardzo jak potrzebujesz wody. By był On w twoim życiu był tak niezbędny jak woda.

🫶 Jezus na Ciebie czeka każdego dnia przy studni – w kościele, w tabernakulum – by pomóc Ci rozpoznać twoje najgłębsze pragnienia, tak jak pomógł to zrobić Samarytance i ukazać Ci nową lepszą drogę życia.

rozważanie niedzielne

📜 W minioną niedzielę Jezus pokazał nam jak przejść przez pustynię w swoim życiu. Jak odpierać ataki i nie ulec podszeptom złego. Dziś Jezus zabiera nas w inne niezwykle miejsce a mianowicie na górę Tabor

🤷‍♀️ I myli się ten kto pomyśli, że te dwa miejsca nie mają ze sobą wiele wspólnego. One wręcz są ze sobą połączone

🗝 Wskazówki z poprzedniej niedzieli są kluczowe i stanowią też dobry początek aby rozpocząć naszą wędrówkę na szczyt

🔭Oto wszyscy Ci, którzy w wielkim poście poszukują Boga, karmiąc się Jego Słowem, pokonując wraz z Nim swoje słabości mogą doświadczyć osobistego z Nim spotkania

❣️Do tego zachęca nas sam Bóg już w pierwszym czytaniu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz 12, 2), będę Ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem „(Rdz 12, 2b)🕊

❣️Także Święty Paweł zachęca każdego: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą (2Tm 1, 8b)

🤔 Co to oznacza?

‼️ Wielką zmianę ‼️ Ale też wielki trud‼️

💥 Jeżeli odważysz się wyruszyć stąd, gdzie teraz jesteś

💥 jeżeli odważysz się zmienić w swoim życiu i

💥 naprawić to co od dłuższego czasu szwankuje…

❗❗Ty sam wiesz najlepiej co to jest !

💥 Jeżeli przed tym wszystkim postawisz na relacje z Żywym Bogiem to uwierz, że spotkasz Pana, twarzą w twarz

🔥 Poczujesz Jego obecność i boskość🔥

❤️ Zdobędziesz swój szczyt ⛰ i doświadczysz swojego osobistego Taboru 🔥🔥🔥

‼️ Na każdego kto się na to zdobędzie, na szczycie zawsze czeka nagroda 🧗‍♂️

🕊 Błogosławieństwo i głos Ojca «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» (Mt17, 5b)

💪 Odwagi w drodze na szczyt 💪

🕊 Błogosławionej niedzieli 🕊

rozważanie niedzielne

🔥 Liturgia dzisiejszej niedzieli, a szczególnie Ewangelia prowadzi nas na pustynię

☺️ Pan Jezus czterdzieści dni i nocy pości na pustyni i przychodzi do niego diabeł, aby go kusić

🗣️ Skupmy się na tym, co mu podsuwa kusiciel ….

👉 za pierwszym razem, mówi do Jezusa: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby ten kamień stał się chlebem” Mt. 4, 2 Jezus mu odpowiada:” Nie samym chlebem żyje człowiek (…)” Mt. 4,4

👉 za drugim razem: ” Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” Mt. 4, 6, a Jezus na to: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga” Mt. 4,7

👉 a za trzecim razem: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd” Mt. 4, 9, Pan mu odrzekł: „Panu, twemu Bogu, będziesz oddawał hołd (…)Mt. 4, 10

💪 Na wszystkie te propozycje diabła Pan Jezus odpowiada cytatami ze Starego Testamentu i się im oczywiście sprzeciwia

🤔 Zastanawiałeś się czym jest pustynia? Z czym Ci się ona kojarzy? Czy nie jest to miejsce samotności? Trudnych warunków? Miejsce ciszy?

☺️ Mamy początek Wielkiego Postu, właśnie Wielki Post powinien być dla Ciebie pustynią

👉 Czyli takim okresem, w którym walczysz ze swoimi słabościami, grzechami, z kusicielem

👉 okresem, w którym w ciszy i samotności możesz przyglądnąć się swojemu sercu

👉 okresem, w którym zbliżysz się do Jezusa, w którym poznasz bliżej Jego Słowo

🥹 Może sobie myślisz, jak ja mam to wszystko zrobić? To jest trudne!

😊 A sam Pan Jezus pokazuje Ci, że na pustyni da się wytrwać i mówi.. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim co pochodzi z ust Boga” Mt. 4,4

🤔 Co znaczy to dla Ciebie…

👉 karm się Słowem Bożym codziennie, w Nim zobaczysz swoje serce jak w lustrze, w Nim zobaczysz swoje grzechy i w Nim znajdziesz nadzieję i pocieszenie od samego Pana

❤️ Dlatego nie bój się! Nie bój się pobyć na pustyni Wielkiego Postu! Sam na sam z Panem! Odwagi! On jest blisko ❣️

rozważanie niedzielne

📖 Dzisiejsze Słowo z VII Niedzieli zwykłej wzywa nas do stawania się doskonałym, jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski!

🔥 O jakże wymagające zadanie dla nas 🔥

📖 Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej mówi: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” Kpl 19,2b

🤔 Zastanawiałeś się nad tym, myśląc o swojej świętości? Myślę, że często patrzymy na naszych poprzedników tj. błogosławionych i świętych już ogłoszonych przez Kościół. Co jest też piękne! Także Oni się stali świętymi, bo bardzo pragnęli żyć w Bogu, czego teraz już doświadczają!

👉 A Ty? Pragniesz być święty? Święty, bo Bóg jest święty?

🤔Hm.. a jak mam do tej świętości dążyć? Słowo nam wskazuje:

🔥 „nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata

🔥 będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu

🔥 nie będziesz szukał pomsty

🔥 nie będziesz żywił urazy

🔥 nade wszystko będziesz miłował bliźniego jak siebie samego!” Kpł 19,17-18

📃 Bo jak mówi czytanie z 1 Listu do Koryntian:

„Czyż nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1 Kor 3,16

❤️ Pan Bóg pragnie abyśmy byli Jego, abyśmy stawali się Jego Świątynią, przepełnioną Duchem Świętym, abyśmy byli Światłem w tym świecie, wśród naszych bliskich, w pracy, wśród ludzi.

📖 Ewangelia według świętego Mateusza bardzo mocno mówi o miłości nieprzyjaciół.

😇 Jeśli pragniemy stać się synami Ojca naszego, Pana Boga mamy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują.

😇 Miłować i modlić się za tych, którzy pomagają nam stawać się świętymi, doskonałymi, tak jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski.

📬 I to jest zadanie szczególnie na ten tydzień

🔥❤️ Kochaj i módl się za swojego nieprzyjaciela. I pragnij świętości, jak święty jest Twój Pan Bóg!