rozważanie niedzielne

Alleluja biją dzwony, głosząc w wszystkie świata strony, że Zmartwychwstał Pan! W śpiewanej dziś sekwencji jest ukryty cały sens naszej wiary Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”