rozważanie niedzielne

W Słowie, które dzisiaj kieruje do nas Pan jest jeden wyraz, który przewija się przez wszystkie czytania i Ewangelię i jest to wyraz „pokój” Pan w księdze Izajasza mówi: „Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany” Iz 66,12 „Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszaćCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

📖 Dzisiejsze Słowo z XIII Niedzieli zwykłej, stawia nam deklarację: czy pozytywnie odpowiemy na Jego wybór, wybór Chrystusa?? 🔥 Świadomość wybrania do wielkich rzeczy, które Pan Bóg przygotował dla człowieka, wymaga wielu niełatwych decyzji w życiu. 👉 Trzeba nam pamiętać, że Boga się nie wybiera, to On nas wybiera. Czasami nam się wydaje, że jestCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo bogate w Swej treści. W Ewangelii Pan Jezus pyta swoich uczniów „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?” Łk 9, 18 a potem pyta ich samych: „A według Was, kim jestem?” Łk 9,20. Pamiętaj Ty też jesteś jednym z uczniów Pana, więc to pytanie zadaje też Tobie Zastanawiałeś się kiedyś,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Uroczystość Najświętszej Trójcy Dzisiejsze Słowo wskazuje nam, że Pan Bóg nie jest samotnikiem, ale Odwieczną Wspólnotą Miłości Księga Przysłów mówi o Mądrości, która pochodzi od Boga Werset: „na początku swej drogi, przed wszystkimi dziełami” Prz 8,22 wskazuje, że Mądrość to dzieło Boże i przenika każdy byt stworzony przez Pana. Dąży do tego, aby stworzony świat,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Veni Sante Spiritus Przyjdź Duchu Święty wołamy dziś i Duch Święty przychodzi Dziś radujemy się z Jego przyjścia, bo oczekiwaliśmy Go z taką samą nadzieją i niecierpliwością jak Apostołowie. Sam Jezus obiecał nam Jego przyjście, abyśmy nie ustawali w drodze do Ojca i byli Duchem Świętym umocnieni na tej drodze. Mówił „Duch Święty, którego OjciecCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

” Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się.” J. 14, 27 W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zostawia takie cudowne słowa, ale i jak bardzo aktualne na dzisiejszy czas Obdarza Cię pokojem, aleCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

J 10, 27-30 Dzisiejsze Słowo Boże jest pełne zapewnień Pana Jezusa skierowanych do nas W Ewangelii Pan Jezus nazywa Siebie pasterzem a nas owcami, które „(…) są Mu posłuszne, podążają za Nim, On je zna, daje im życie wieczne, nigdy nie zginą i nikt ich nie wyrwie z Jego ręki” J 10, 27-28. W pierwszejCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę jest bardzo bogate. W Ewangelii Pan Jezus pyta Piotra: ” Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni?” A potem ” Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie?” A następnie: ” Czy kochasz mnie?” J 21,15 – 17. Tak jak Pan pytał Piotra, tak pyta dzisiaj i Ciebie? Czy TyCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

(J 20, 19-31) Pierwsza niedziela po uroczystości Zmartwychwstania Jezusa to czas kiedy możemy bezpośrednio dotknąć Serca Jezusa i zanurzyć się w Jego Miłosierdziu ❤️‍🔥 W dzisiejszym Słowie słyszymy „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący.” Ap1,17-19 A w Ewangelii Jezus mówi do Tomasza «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Alleluja biją dzwony, głosząc w wszystkie świata strony, że Zmartwychwstał Pan! W śpiewanej dziś sekwencji jest ukryty cały sens naszej wiary Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”