rozważanie niedzielne

W Słowie, które dzisiaj kieruje do nas Pan jest jeden wyraz, który przewija się przez wszystkie czytania i Ewangelię i jest to wyraz „pokój” Pan w księdze Izajasza mówi: „Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany” Iz 66,12 „Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszaćCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

📖 Dzisiejsze Słowo z XIII Niedzieli zwykłej, stawia nam deklarację: czy pozytywnie odpowiemy na Jego wybór, wybór Chrystusa?? 🔥 Świadomość wybrania do wielkich rzeczy, które Pan Bóg przygotował dla człowieka, wymaga wielu niełatwych decyzji w życiu. 👉 Trzeba nam pamiętać, że Boga się nie wybiera, to On nas wybiera. Czasami nam się wydaje, że jestCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo bogate w Swej treści. W Ewangelii Pan Jezus pyta swoich uczniów „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?” Łk 9, 18 a potem pyta ich samych: „A według Was, kim jestem?” Łk 9,20. Pamiętaj Ty też jesteś jednym z uczniów Pana, więc to pytanie zadaje też Tobie Zastanawiałeś się kiedyś,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

Boże Ciało

❤️ Dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, może warto żebyś się zastanowił nad kilkoma sprawami.. 📖 Słowo Boże ukazuje nam ustanowienie Eucharystii przez Pana Jezusa. 📨 Święty Paweł w swoim Liście do Koryntian pisze: ” Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest CiałoCzytaj dalej „Boże Ciało”

rozważanie niedzielne

Uroczystość Najświętszej Trójcy Dzisiejsze Słowo wskazuje nam, że Pan Bóg nie jest samotnikiem, ale Odwieczną Wspólnotą Miłości Księga Przysłów mówi o Mądrości, która pochodzi od Boga Werset: „na początku swej drogi, przed wszystkimi dziełami” Prz 8,22 wskazuje, że Mądrość to dzieło Boże i przenika każdy byt stworzony przez Pana. Dąży do tego, aby stworzony świat,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Veni Sante Spiritus Przyjdź Duchu Święty wołamy dziś i Duch Święty przychodzi Dziś radujemy się z Jego przyjścia, bo oczekiwaliśmy Go z taką samą nadzieją i niecierpliwością jak Apostołowie. Sam Jezus obiecał nam Jego przyjście, abyśmy nie ustawali w drodze do Ojca i byli Duchem Świętym umocnieni na tej drodze. Mówił „Duch Święty, którego OjciecCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

” Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i nie lękajcie się.” J. 14, 27 W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zostawia takie cudowne słowa, ale i jak bardzo aktualne na dzisiejszy czas Obdarza Cię pokojem, aleCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

J 10, 27-30 Dzisiejsze Słowo Boże jest pełne zapewnień Pana Jezusa skierowanych do nas W Ewangelii Pan Jezus nazywa Siebie pasterzem a nas owcami, które „(…) są Mu posłuszne, podążają za Nim, On je zna, daje im życie wieczne, nigdy nie zginą i nikt ich nie wyrwie z Jego ręki” J 10, 27-28. W pierwszejCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę jest bardzo bogate. W Ewangelii Pan Jezus pyta Piotra: ” Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni?” A potem ” Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie?” A następnie: ” Czy kochasz mnie?” J 21,15 – 17. Tak jak Pan pytał Piotra, tak pyta dzisiaj i Ciebie? Czy TyCzytaj dalej „rozważanie niedzielne”

rozważanie niedzielne

(J 20, 19-31) Pierwsza niedziela po uroczystości Zmartwychwstania Jezusa to czas kiedy możemy bezpośrednio dotknąć Serca Jezusa i zanurzyć się w Jego Miłosierdziu ❤️‍🔥 W dzisiejszym Słowie słyszymy „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący.” Ap1,17-19 A w Ewangelii Jezus mówi do Tomasza «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,Czytaj dalej „rozważanie niedzielne”